Sygehuse og kommuner

Hvad er det telemedicinske tilbud?

På denne side kan du som sygeplejerske eller implementeringsansvarlig finde relevant information og se en video, der fortæller om, hvordan telemedicin kan anvendes.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er TeleKOL?

TeleKOL er et nyt, nationalt telemedicinsk tilbud, som tilbydes KOL patienter i hele landet.

Tilbuddets formål er at hjælpe KOL-patienter til et bedre liv med deres sygdom. Det skal bidrage til en større sygdomsforståelse og deraf mindre angst samt færre indlæggelser.

Du som sygeplejerske i kommunen eller på sygehuset (afhængigt af, hvor patienten er tilknyttet) følger patienten over tid og støtter op om patientens sygdomsforløb. Tilbuddet skal ses som et supplement til den allerede eksisterende behandling/kontrol, som patienten får/har på sygehuset eller i almen praksis.

Hvem er målgruppen (inklusions- og eksklusionskriterier)?

Den primære målgruppe er patienter i gruppen GOLD D, men den kan udvides efter lægefaglig vurdering

Hvem kan henvise til tilbuddet?

Det kan lægen på sygehuset eller almen praktiserende læge

Hvor ofte skal borgeren indsende data?

I de første 14 dage 2 gange dagligt, derefter 2 gange ugentligt

Hvem indtaster borgerens data?

Det gør borgeren selv

Hvem monitorerer/tjekker borgerens data, og hvor ofte skal det ske?

Det gør du som monitoreringsansvarlig sygeplejeske. Data skal som udgangspunkt tjekkes to gange ugentligt, men det kan du vælge at fravige, hvis du vurderer at det er relevant for den enkelte borger.

Hvem viser borgeren hvordan de skal foretage og indtaste målinger, samt hvad målinger betyder?

Det gør du som monitoreringsansvarlig sygeplejerske ved et introduktionsbesøg.

 

Er der mulighed for videokommunikation?

Ja, der er mulighed for videomøder mellem dig som monitoreringsansvarlig sygeplejerske og borgeren

Er det en akut indsats?

TeleKOL er ikke et akuttilbud. Hvis patienten oplever akut forværring af sin sygdom, skal normalsystemet benyttes.

Hvem står for service, og sikrer, at den samlede løsning fungerer?

Det gør Telemedicinsk Servicecenter Syd i samarbejde med Telmaforvaltningen.
Se mere på Telemedicinsk Servicecenter Syds hjemmeside.

Hvor mange monitoreringsansvarlige har man brug for?

Det afhænger af hvordan man implementerer tilbuddet i egen organisation.

Hvem indkøber/bestiller udstyr (tablet, saturationsmåler, vægt)

Den fælles SSL-enhed Telemedicinsk Servicecenter Syd har det overordnede ansvar for udstyr som finansieres af parterne i fællesskabet. I praksis er det den monitoreringsansvarlige der i forbindelse med oprettelse af patientens forløb bestiller udstyr.
Se mere på Telemedicinsk Servicecenter Syds hjemmeside.

Hvem betaler udstyret?

Udgifter til udstyr deles mellem region og kommune med henholdsvis 65% til region og 35% til kommune.

Hvem betaler driften af tilbuddet?

Kommune og sygehus afholder hver især driftsudgifter.

Implementeringsmateriale (tilpasses løbende)

Service, support og logistik