TeleHjerte

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt er under udrulning i hele Danmark. Herunder kan du læse mere om tilbuddet i landsdelsprogrammet i syd.

 

 

For mere information til dig som er praktiserende læge, borger/pårørende eller sygehus/kommune klik her:

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er målgruppen?

Borgere med hjertesvigt i NYHA gruppe 2-4, som er diagnosticeret med klassisk hjertesvigt dvs. med EF på 40% eller lavere.

Hvem kan henvise til tilbuddet?

Almen praksis og sygehuslæge

Hvem står for at bringe udstyr ud til borgerne?

Når udstyret bestilles er det den monitoreringsansvarlige, der beslutter om udstyret skal leveres hjemme hos den enkelte borger, eller om det skal leveres i egen organisation og efterfølgende udleveres til borger i forbindelse med opstartssamtalen.

Hvem indtaster borgerens data?

Det gør borgeren selv.

Hvem monitorerer borgerens data?

Det gør en monitoreringsansvarlig i kommunen eller på hjertesvigtsklinikken afhængig af hvor borgeren/patienten er i forløb.

Hvor tit skal borgeren indsende data?

 I de første 14 dage skal borgeren måle dagligt, derefter 1-2 gange ugentligt ved forløb i kommunen. Ved forløb i hjertesvigtsklinikken måles som udgangspunkt hyppigere.

Hvor tit skal den sundhedsfaglige monitorere borgerens indsendte data?

Data skal som udgangspunkt tjekkes 1-2 gange ugentligt ved forløb i kommunen. Ved forløb i hjertesvigtsklinikken bør data tjekkes hyppigere.

Hvem viser borgeren hvordan de skal foretage og indtaste målinger, samt hvad målinger betyder?

Det gør den monitoreringsansvarlige sundhedsfaglige medarbejder.

Er der mulighed for videokommunikation?

Ja, der er mulighed for videomøder mellem den sundhedsfaglige monitoreringsansvarlige og borgeren.

Er det et akut tilbud?

Nej, der er ikke tale om et akut tilbud. Ved akut forværring kontaktes det akutte system fx 112 eller egen læge

Yderligere materiale

Sundhedsfagligt Indhold