Nyheder

Opdatering 29. juni 2022

Siden januar 2022 har den nationale organisation FUT og Trifork samarbejdet om udvikling af de telemedicinske løsninger, som skal anvendes af borgere og sundhedsfaglige medarbejdere. Løsningerne bliver udviklet ud fra et princip om MVP og med funktionaliteter til både KOL- og hjertesvigtindsatsen.

Det er planen, at pilotfasen for KOL-indsatsen starter op i foråret 2023, hvor en mindre del af organisationerne deltager. Herefter sker der gradvis implementering til de resterende organisationer, og det forventes at indsatsen er fuldt skaleret og i drift til 2024.

Pilotfasen for hjertesvigtindsatsen starter op medio 2023 og forventes i drift medio 2024.

 

Opdatering 7. oktober 2021

Den nationale organisation FUT har i starten af september 2021 offentliggjort et miniudbud på løsningerne til borger og medarbejder, og lige nu ser de ind i prækvalificering og endeligt valg af leverandør. Det forventes, at der bliver endelig kontraktindgåelse 4. januar 2022, hvorefter udviklingen går i gang. Levering af løsningerne og forventet mulig opstart af pilot i landsdelene er første kvartal 2023.

Så snart vi ved, hvem der vinder udbuddet, ser programledelsen nærmere på en opdateret tidsplan for Syddanmark.

Løsningerne udvikles med udgangspunkt i KOL, men bliver også leveret med basisfunktionalitet til hjerteindsatsen

 

Opdatering 22. februar 2021

Organisationen FUT (Fælles Udvikling af Telemedicin ) og it-leverandøren CGI har efter gensidig aftale valgt at ophæve samarbejdet om at udvikle telemedicinske it-løsninger målrettet borgere med KOL og sundhedsfaglige medarbejdere til brug i hele landet og på tværs af sektorer.
Årsagen er, at det har været et komplekst projekt, hvor udviklingen af infrastruktur og løsninger til borgere med KOL har været gennemført parallelt. Den proces har vanskeliggjort udviklingen af netop de første løsninger til infrastrukturen. Derfor er der efter gensidig aftale blevet truffet en beslutning om, at FUT og CGI afslutter samarbejdet.

Det betyder, at nogle af aktiviteterne i landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark midlertidigt er sat på pause. Så snart vi ved mere, opdaterer vi denne side.