TeleKOL

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er under udrulning i hele Danmark. Herunder kan du læse mere om tilbuddet i landsdelsprogrammet i syd.

For mere information til dig som er praktiserende læge, borger/pårørende eller sygehus/kommune klik her:

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er målgruppen?

Borgere med KOL i gruppen GOLD D. Kan udvides efter faglig vurdering

Hvem indtaster borgerens data?

Det gør borgeren selv

Hvem står for at bringe udstyr ud til borgerne?

En lokal logistikfunktion i den enkelte kommune fx deres hjælpemiddelservice eller lignende

Hvem kan henvise til tilbuddet?

Almen praksis og sygehuslæge

Hvem monitorerer borgerens data?

Det gør den kommunale sygeplejerske med monitoreringsansvar som udgangspunkt og i enkelte tilfælde sygeplejersken på sygehuset

 

Hvem viser borgeren hvordan de skal foretage og indtaste målinger, samt hvad målinger betyder?

Sygeplejersken som tager ud til borgeren på et introduktionsbesøg

Hvor tit skal sygeplejersken monitorere borgerens indsendte data?

2 gange om ugen på fastlagte hverdage. Der monitoreres ikke i weekenden og på helligdage

Hvor tit skal borgeren indsende data?

I de første 14 dage 2 gange dagligt derefter 2 gange ugentligt

Er det et akut tilbud?

Nej, borgerne er stabile. Ved akut forværring kontaktes det akutte system

Er der mulighed for videokommunikation?

Ja, der er mulighed for videomøder mellem sygeplejersken og borgeren