Sundhedsdirektørkredsen

BAGGRUND & FORMÅL

Kommunaldirektørerne i Syddanmark tog beslutning om etablering af Sundhedsdirektørkredsen den 2. juni 2022. Sundhedsdirektørkredsen er et mødeforum for de 22 syddanske kommuner.

Sundhedsdirektørkredsen er etableret med henblik på at formalisere samarbejdet mellem alle 22 kommuner, etablere et bagland for de kommunale medlemmer af Strategisk Sundhedsstyregruppe og drøfte og formulere kommunale strategier på sundhedsområdet.

Sundhedsdirektørkredsen afholder møder fem gange årligt. Møderne er placeret forud for møderne i Strategisk Sundhedsstyregruppe. På møderne drøftes aktuelle dagsordenspunkter på sundhedsområdet, der har fælleskommunal interesse, ligesom tværsektorielle dagsordenspunkter til det kommende møde Strategisk Sundhedsstyregruppe også drøftes.

Sundhedsdirektørkredsen konstituerer sig med en formand og op til ni næstformænd. Formandskabet udgør ligeledes de kommunale medlemmer af Sundhedsdirektørkredsen.

 

Kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen er under udarbejdelse og forventes godkendt på kredsen første møde, den 8. september 2022.

 

VardeBillundVejleFredericiaKoldingVejenEsbjergTønderHaderslevFanøÅbenråSønderborgMiddelfarNordfynKertemindeOdenseAssenFåborg-MidtfynNyborgSvendborgÆrøLangeland