Organisering af det tværsektorielle samarbejde

 

Det overordnede politiske organ for Sundhedsaftalen er Sundhedssamarbejdsudvalget. Det overordnede administrative organ er Strategisk Sundhedsstyregruppe.

Den samlede opgaveportefølje i tilknytning til sundhedsaftalearbejdet er omfangsrig, hvorfor parterne i Syddanmark har valgt at nedsætte en række følgegrupper, som afspejler de politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023. Under følgegrupperne nedsættes arbejdsgrupper, der sammen med følgegrupperne understøtter den fælles udvikling og opgaveløsning på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Derudover er der nedsat tre kompetencegrupper som har til opgave at understøtte følgegrupperne og Strategisk Sundhedsstyregruppe inden for bl.a. monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. 

I Syddanmark blev der i 2022, jf. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.), nedsat fire sundhedsklynger, der har et politisk niveau bestående af borgmestrene fra hver af de tilhørende kommuner samt fire regionsrådsmedlemmer, herunder regionsrådsformanden. Under det politiske niveau er der et fagligt strategisk niveau, der består af direktøren med ansvar for sundhedsområdet i de tilhørende kommuner, den sygeplejefaglige direktør fra klyngens somatiske sygehus, en sygehusdirektør fra psykiatrien og afdelingschefen for tværsektorielt samarbejde. Det politiske niveau står for at sætte retning og igangsætte initiativer inden for sundhedsaftalens område med udgangspunkt i klyngens population, mens det faglige strategiske niveau forbereder sagerne til det politiske niveau og har det overordnede ansvar for implementeringen af de konkrete indsatser, der igangsættes i klyngerne. 

SYDDANSKE SUNDHEDSKLYNGER

Sundhedsklyngerne er en organisering, hvor regionen, hospitaler, kommuner og almen praksis i fællesskab skal samarbejde om at sikre den bedste mulige behandling af de patienter, vi er fælles om. Samarbejdet om de fælles borgere er forankret både på politisk niveau og på fagligt strategisk niveau. Der er i Region Syddanmark etableret 4 sundhedsklynger omkring de fire akuthospitaler i regionen. De 4 sundhedsklynger er Sundhedsklynge Fyn, Sundhedsklynge Lillebælt, Sundhedsklynge Sønderjylland og Sundhedsklynge Sydvestjylland. 

Sundhedsklynge Fyn

Sundhedsklynge Fyn omfatter medlemmer fra kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø, Nyborg, Kerteminde, Nordfyn og Odense, samt regionale medlemmer og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

De kommunale medlemmer er

Sundhedsklynge Lillebælt 

Sundhedsklynge Lillebælt omfatter medlemmer fra kommunerne Kolding, Vejle, Fredericia, Vejen og Billund, samt regionale medlemmer og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

De kommunale medlemmer er

Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklynge Sønderjylland omfatter medlemmer fra kommunerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, samt regionale medlemmer og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

De kommunale medlemmer er 

Sundhedsklynge Sydvestjylland

Sundhedsklynge Sydvestjylland omfatter medlemmer fra kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund, samt regionale medlemmer og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

De kommunale medlemmer er