Om sekretariatet

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat understøtter Sundhedsstrategisk Forums arbejde med at udvikle det fælleskommunale og tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark. Dette omfatter at formulere fælleskommunale holdninger på sundhedsområdet, skabe et tæt samarbejde med sundhedsområdets øvrige aktører og varetage fælleskommunale interesser i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Desuden sekretariatsbetjener sekretariatet i fællesskab med Region Syddanmark og PLO Syd de tværsektorielle fora Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og Det Administrative Kontaktforum. Herigennem er en af sekretariatets kerneopgaver at sikre implementering af Sundhedsaftalen og Praksisplanen.

 

Placering

Sekretariatet er placeret i Middelfart Kommune, idet Middelfart Kommune har formandskabet for Kommune Kontaktrådet (KKR) i indeværende kommunale valgperiode. Sekretariatet er placeret sammen med Fælleskommunalt Socialsekretariat og KKR-sekretariatet og arbejder tæt sammen med begge sekretariaterne.

 

Sundhedssekretariatets adresse er:

Nytorv 9

5500 Middelfart

EAN.nr.: 579 800 650 4510

VardeBillundVejleFredericiaKoldingVejenEsbjergTønderHaderslevFanøÅbenråSønderborgMiddelfarNordfynKertemindeOdenseAssenFåborg-MidtfynNyborgSvendborgÆrøLangeland