Kontakt

Sundhedsstrategisk Forum er mødeforum for de 22 syddanske kommuner og rammen for drøftelser og formuleringer af kommunale strategier på sundhedsområdet.

FORMAND FOR SUNDHEDSSTRATEGISK FORUM

Gitte Østergaard

Adm. Direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen

Odense Kommune

Tlf. 27 12 02 02

gdo@odense.dk

NÆSTFORMÆND FOR SUNDHEDSSTRATEGISK FORUM

Arne Nikolajsen

Direktør for Sundhed og Omsorg,

Esbjerg Kommune

Tlf. 76 16 32 51

arni@esbjergkommune.dk

Rolf Dalsgaard Johansen

Direktør

Haderslev Kommune

Tlf. 40 15 95 72

rolf@haderslev.dk

Irene Ravn Rossavik

Social- og Sundhedsdirektør

Middelfart Kommune

Tlf.  27 74 11 57

irene.ravnrossavik@middelfart.dk