Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum

FORMÅL

Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum holder møder forud for hvert møde i Sundhedsstrategisk Forum, med det formål at drøfte og forberede dagsorden til det kommende møde og andre aktuelle emner på sundhedsområdet.

 

MEDLEMMER

Formandskabet konstituerer sig med én formand og fire næstformænd. Formandskabet udgør de kommunale medlemmer af Det Administrative Kontaktforum, som hver repræsenterer et af de 4 syddanske Samordningsfora. Derudover er Sundhedsdirektøren fra den kommune der aktuelt har KKR-formandskabet også en del af formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum.

Medlemmerne af formandskabet kan ses nedenfor.

FORMAND

Irene Ravn Rossavik

Social- og Sundhedsdirektør
Middelfart Kommune
Tlf.  27 74 11 57
E-mail: irene.ravnrossavik@middelfart.dk

NÆSTFORMÆND

Arne Nikolajsen

Direktør for Sundhed og Omsorg,
Esbjerg Kommune
Tlf. 76 16 32 51
E-mail: arni@esbjerg.dk

Rolf Dalsgaard Johansen

Social- og Sundhedsdirektør
Haderslev Kommune
Tlf. 40 15 95 72
E-mail: rolf@haderslev.dk

Charlotte Scheppan

Direktør for Sundhedsforvaltningen
Odense Kommune
Tlf. 51 21 31 64

E-mail: csc@odense.dk

Ole Slot

Kommunaldirektør
Vejen Kommune
Tlf. 79 96 60 01
E-mail: os@vejen.dk