Organisering

FÆLLESKOMMUNALE OG TVÆRSEKTORIELLE MØDEFORA I REGION SYDDANMARK

Nedenstående organisationsdiagram illustrerer sammenhængen mellem forskellige fælleskommunale og tværsektorielle mødefora i Syddanmark på sundhedsområdet.

 

 

DET FÆLLESKOMMUNALE OMRÅDE 

DET FÆLLESKOMMUNALE OMRÅDE I ØVRIGT 

DET TVÆRSEKTORIELLE SUNDHEDSOMRÅDE