Organisation

Organisationsdiagram

Diagram der viser sammenhængne mellem organisationer

Det fælleskommunale Sundhedsområde (orange)

 

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Sundhedsstrategisk Forum

FKØ (Fælleskommunal Økonomigruppe)

Det fælleskommunale område i øvrigt (blå)

 

KKR-Syddanmark

Kommunaldirektørkredsen

Socialdirektørforum

KKR-sekretariatet

Socialsekretariatet

Det tværsektorielle sundhedsområde (grå)

SKU (Sundhedskoordinationsudvalget)

DAK (Det administrative Kontaktforum)

SU-Fys (Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi)

SU-AP (Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning)

PPU (Praksisplanudvalget for almen praksis)