Samarbejdspartnere

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har et tæt samarbejde med søstersekretariatet, Fælleskommunalt Socialsekretariat, og med KKR-sekretariatet i Syddanmark. De tre sekretariater er fysisk placeret sammen.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har også et tæt tværsektorielsamarbejde med Region Syddanmark, vedrørende forskellige udvalg, indsatser og emner på sundhedsområdet.

 

FÆLLESKOMMUNALT SOCIALSEKRETARIAT

Fælleskommunalt Socialsekretariats primære opgave er at understøtte og være med til at drive arbejdet omkring Udviklingsstrategien og Styringsaftalen på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Socialsekretariatet understøtter blandt andet Socialdirektørforum, som består af socialdirektørerne fra de 22 Syddanske kommuner.

Læs mere om Fælleskommunalt Socialsekretariat her: socialsekretariatet.dk.

 

 

KKR-SEKRETARIATET

KKR-Sekretariatets primære opgave er at understøtte KKR-Syddanmark, som består af borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 22 kommuner. KKR Syddanmark er et samarbejde mellem de 22 kommunalbestyrelser i Region Syddanmark. Derudover understøtter KKR-sekretariatet blandt andet også K22, som består af de 22 kommunaldirektører. 

Læs mere om KKR-Syddanmark her: www.kl.dk/politik/kkr/kkr-syddanmark.

 

 

REGION SYDDANMARK

Blandt andet i regi af Sundhedsaftalen, har Fælleskommunalt Sundhedssekretariatet et tæt samarbejde med Tværsektorielt samarbejde i Region Syddanmark. Læs mere om Region Syddanmark og Sundhedsaftalesamarbejdet her: www.rsyd.dk.

Andre relevante tværsektorielle hjemmesider i regi af Sundhedsaftalen:

 

Sekretariatet samarbejder også tæt med Region Syddanmarks Praksisafdeling, primært vedrørende almen praksis området og Samarbejdsudvalget for Fysioterapi.