TeleKOL i Syd

Opdatering 7. oktober 2021

Den nationale organisation FUT har i starten af september 2021 offentliggjort et miniudbud på løsningerne til borger og medarbejder, og lige nu ser de ind i prækvalificering og endeligt valg af leverandør. Det forventes, at der bliver endelig kontraktindgåelse 4. januar 2022, hvorefter udviklingen går i gang. Levering af løsningerne og forventet mulig opstart af pilot i landsdelene er første kvartal 2023.

Så snart vi ved, hvem der vinder udbuddet, ser programledelsen nærmere på en opdateret tidsplan for Syddanmark.

Løsningerne udvikles med udgangspunkt i KOL, men bliver også leveret med basisfunktionalitet til hjerteindsatsen

 

Opdatering 22. februar 2021

Organisationen FUT (Fælles Udvikling af Telemedicin ) og it-leverandøren CGI har efter gensidig aftale valgt at ophæve samarbejdet om at udvikle telemedicinske it-løsninger målrettet borgere med KOL og sundhedsfaglige medarbejdere til brug i hele landet og på tværs af sektorer.
Årsagen er, at det har været et komplekst projekt, hvor udviklingen af infrastruktur og løsninger til borgere med KOL har været gennemført parallelt. Den proces har vanskeliggjort udviklingen af netop de første løsninger til infrastrukturen. Derfor er der efter gensidig aftale blevet truffet en beslutning om, at FUT og CGI afslutter samarbejdet.

Det betyder, at nogle af aktiviteterne i landsdelsprogrammet for KOL i Syddanmark midlertidigt er sat på pause. Så snart vi ved mere, opdaterer vi denne side.

 

KOL-programmet i Syddanmark

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er under udrulning i hele Danmark. Udbredelsen er organiseret i fem landsdelsprogrammer, som sammen med en række forudsætningsskabende projekter udgør det samlede nationale program ’Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til mennesker med KOL’.

På denne side finder du information om baggrund, organisering og udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering i det syddanske Landsdelsprogram, der omfatter de 22 kommuner og 4 somatiske sygehuse.

KOL-programmet i Syddanmark har en styregruppe bestående af repræsentanter fra både kommuner, sygehuse, almen praksis og Lungeforeningen. Programstyregruppen betjenes af et programsekretariat med en regional og en kommunal programleder.

 

Økonomiaftalerne for 2016 og 2018

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. I økonomiaftalen for 2018 blev parterne yderligere enige om, at landsdelsprogrammerne skal anskaffe en fælles, generisk og fleksibel telemedicinsk løsning, der bygger på den nationale infrastruktur, og som også på sigt vil kunne anvendes til andre patientgrupper.

Indsatsen for KOL patienterne er tilgængelig i løbet af 2021.

FAQ

Hvem er målgruppen?

Borgere med KOL i gruppen GOLD D. Kan udvides efter faglig vurdering.

Hvem indtaster borgerens data i borgerløsningen?

Det gør borgeren selv.

Hvem står for at bringe udstyr ud til borgerne?

En lokal logistikfunktion i den enkelte kommune fx deres hjælpemiddelservice eller lign.

Hvem kan henvise til TeleKOL indsatsen?

Almen praksis og sygehuslæge

Hvor mange Gold D patienter er der i Syddanmark?

Det estimeres, at der er ca. 2.325 Gold D patienter svarende til ca. 2-3 pr. praktiserende læge

Hvem monitorerer borgerens data?

Det gør den kommunale KOL sygeplejerske med monitoreringsansvar som udgangspunkt og i enkelte tilfælde KOL sygeplejerske på sygehus

 

Hvem viser borgeren hvordan de skal foretage og indtaste målinger, samt hvad målinger betyder?

KOL sygeplejersken som tager ud til borgeren på et introduktionsbesøg

Hvor tit skal KOL sygeplejersken monitorere borgerens indsendte data?

2 gange om ugen på fastlagte hverdage. Der monitoreres ikke i weekenden og på helligdage.

Hvor tit skal borgeren indsende data?

I de første 14 dage 2 gange dagligt derefter 2 gange ugentligt

Er det en akut indsats?

Nej, borgerne er stabile. Ved akut forværring kontaktes det akutte system

Er der mulighed for videokommunikation?

Ja, der er virtuelle møderum, som kan bookes via løsningen

Programledelse

Kristina Lagoni Garbøl

Kommunal programleder

Mobil: 21 44 71 18

E-mail: krlag@odense.dk

Lise Døj-Bendixen

Regional programleder

Mobil: 24 84 43 52

E-mail: ldoj@rsyd.dk