Fælles Telemedicin Syd

Landsdelsprogrammet i Syddanmark

Regeringen, KL og Danske Regioner har i Økonomiaftalerne i 2016, 2018 og 2021 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering i hele landet, først til borgere med KOL og derefter borgere med hjertesvigt. Det forventes, at der løbende vil vedtages flere diagnoseområder, hvor det er relevant at anvende telemedicinsk hjemmemonitorering som supplement til behandling. Det er Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) som national organisation, der har ansvar for at gennemføre udbud, udvikling og levering af de telemedicinske løsninger og infrastruktur på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

I landdelsprogrammet Syddanmark skal de fire somatiske sygehuse løfte implementeringsopgaven sammen med de 22 kommuner og almen praksis. Landdelsprogrammet har en styregruppe bestående af repræsentanter fra både kommuner, sygehuse, almen praksis, Lungeforeningen samt Hjerteforeningen. Programstyregruppen betjenes af et programsekretariat med en regional og en kommunal programleder samt en projektleder og projektmedarbejder.

Du kan læse mere om programmets tilknytning til de nationale aktiviteter her

 

Vision

Det er visionen, at de telemedicinske indsatser skal sikre, at patienterne inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestrer egen sundhed, så de opnår øget tryghed og fleksibilitet. Der er samtidig fokus på, at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres samt at indlæggelser og ambulante kontroller reduceres.

De første borgere forventes at kunne få tilbudt hjemmemonitorering i det tværsektorielle landdelsprogram i Syddanmark i løbet af 1. halvår 2023.

Programsekretariatet

Kristina Lagoni Garbøl

Kommunal programleder

E-mail: krlag@odense.dk

Lise Døj-Bendixen

Regional programleder

E-mail: ldoj@rsyd.dk

Kuno Strand Kudajewski

Projektleder

E-mail: ksk@rsyd.dk

Henrik Jessen Christensen

Projektleder

E-mail: henjc@odense.dk

Stine Mathorne

Konsulent

E-mail: Stine.mathorne@rsyd.dk