Praktiserende læger

Hvad er det telemedicinske tilbud?

På denne side kan du som praktiserende læge finde:

  • Link til sundhed.dk med de syddanske kommuners beskrivelser af TeleKOL
  • En video om TeleKOL
  • Ofte stillede spørgsmål
  • Forskellige materialer som fx pjecer og det sundhedsfaglige indhold

Mere info på Sundhed.dk

Der er oprettet en fælles, national side på sundhed.dk/telekol, der fortæller om tilbuddet. Der er også en side på sundhed.dk med genvej til alle de syddanske kommuners beskrivelse af sundhedstilbuddet her.

 

Video henvendt til den sundhedsprofessionelle

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er TeleKOL?

TeleKOL er et nyt, nationalt telemedicinsk tilbud, som tilbydes patienter med svær KOL i hele landet.

Tilbuddets formål er at hjælpe KOL-patienter til et bedre liv med deres sygdom. Det skal bidrage til en større sygdomsforståelse og deraf mindre angst samt færre indlæggelser.

En sygeplejerske fra kommunen eller sygehuset (afhængigt af, hvor patienten er tilknyttet) følger patienten over tid og støtter op om patientens sygdomsforløb. Tilbuddet skal ses som et supplement til den allerede eksisterende behandling/kontrol, som patienten får/har på sygehuset eller i almen praksis.

Hvem er målgruppen (inklusions- og eksklusionskriterier)?

Den primære målgruppe er patienter i gruppen GOLD D, men den kan udvides efter lægefaglig vurdering.

Hvad er min rolle som praktiserende læge?

Din rolle er at henvise patienter, som du vurderer, kan have gavn af TeleKOL-tilbuddet. Derudover kan du have en rolle i at fastsætte og vurdere referenceværdier på saturationsmålinger og puls.

Når en patient modtager TeleKOL vil behandlingsansvaret stadig ligge i enten almen praksis eller hos sygehusets lungelæge. Dit ansvar for og relation til patienten forbliver derfor den samme som hidtil. Men den data, som sygeplejersken og borgeren sammen indsamler over tid, giver dig et bedre grundlag for at behandle patienten, og f.eks. at fange forværringer, før de bliver til indlæggelser.

Hvordan henviser jeg til tilbuddet?

I almen praksis hedder henvisningsskabelonen Telemedicin KOL, som du kan finde i dit lægepraksissystem.

I henvisningen beder vi dig om at udfylde henvisningsskabelonen med de fortrykte overskrifter.

Er det en akut indsats?

TeleKOL er ikke et akuttilbud. Hvis patienten oplever akut forværring af sin sygdom, skal normalsystemet benyttes.

Hvordan gavner det mine patienter?

Dine patienter med svær KOL – eller andre du vurderer, vil have gavn af tilbuddet, får bedre forudsætninger for en dialog om egen sygdom, ligesom de vil blive bedre til at mestre deres sygdom og livssituation.

Hvem kan henvise til tilbuddet?

Du og sygehusets lungelæge kan henvise patienter til tilbuddet.

Skal det erstatte noget af den eksisterende behandling for patienterne?

TeleKOL er et nyt tilbud til personer med svær KOL og skal ses som et supplement til den nuværende behandling.

Kan jeg tilgå borgerens data fra praksis?

Nej, du kan ikke tilgå data fra dit lægepraksissystem. Du kan enten tilgå måledata via Sundhed.dk eller ved, at patienten har sin tablet med til konsultation.

Hvem monitorerer/tjekker borgerens data, og hvor ofte skal det ske?

Det gør den kommunale sygeplejerske med monitoreringsansvar som udgangspunkt og i enkelte tilfælde sygeplejersken på sygehuset. Data skal som udgangspunkt tjekkes to gange ugentligt. Dette kan fraviges, hvis det vurderes relevant for den enkelte.