Borgere og pårørende

Vi går i gang med piloten for telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere/patienter med hjertesvigt (TeleHjerte) primo marts 2024. I pilotperioden indgår der borgere udelukkende fra Faaborg-Midtfyn kommune, Odense kommune og OUH. Når pilotperioden er afsluttet ved udgangen af september 2024 udrulles tilbuddet til resten af de syddanske kommuner og hospitaler.

Der vil løbende blive lagt materiale op på hjemmesiden.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er TeleHjerte?

Telehjerte er et nyt tilbud til dig med hjertesvigt, og skal ses som et supplement til din nuværende behandling. Den behandling/kontrol, du får på sygehuset eller hos egen læge, vil fortsat være den samme.

Med TeleHjerte er du aktivt medvirkende til at håndtere og opfange pludselig forværring af din sygdom. Det vil gøre, at du bedre kan forstå din sygdom, hvilket forhåbentligt medvirker til at, du får en større livskvalitet, tryghed og ro.

Hvem kan henvise mig til tilbuddet?

  • Din egen læge kan henvise dig til tilbuddet
  • Hvis du går til kontrol på hjertesvigtklinikken, kan de henvise dig til tilbuddet
  • Spørg også gerne selv ind til tilbuddet hos din læge eller på sygehuset

Hvad skal jeg måle?

Hvis du tilbydes og takker ja til TeleHjerte, vil du modtage en tablet og måleudstyr, der kan måle din vægt, dit blodtryk og din puls. Du vil blive grundigt oplært i at bruge udstyret. Derudover vil der være spørgsmål du skal svare på i forhold til dine symptomer.

Hvor ofte skal jeg måle, og hvem viser mig, hvordan jeg skal bruge udstyret?

I de første 14 dage, skal du måle dagligt, derefter 1-2 gange ugentligt ved forløb i kommunen. Ved forløb i hjertesvigtsklinikken måles som udgangspunkt hyppigere, afhængigt af hvad lægen har vurderet er bedst for dig.

Den sundhedsfaglige medarbejder, som over tid vil følge dine indsendte målinger, vil komme på et introduktionsbesøg og her oplære dig grundigt i udstyret.

Skal jeg altid foretage målinger hjemme? Og skal jeg ikke længere møde til kontrol?

Ja, målingerne foretages hjemmefra, men udstyret kan også medbringes hvis du er i sommerhus eller andre steder. Dine sædvanlige kontroller på sygehus / hos egen læge forbliver uændret.

Er der mulighed for videokommunikation?

Ja, der er mulighed for videomøder mellem den sundhedsfaglige medarbejder og dig som borger.

Hvor længe kan jeg benytte tilbuddet?

Hvis du takker ja til tilbuddet, vil du modtage tilbuddet så længe du har gavn af det.

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

I tilfælde af pludselig forværring af dine symptomer i forbindelse med hjertesvigt, SKAL du fortsat kontakte din egen læge, hjertesvigtklinikken hvis du er tilknyttet her, eller ringe 112.

Hvad gør jeg, hvis mit udstyr ikke virker?

Hvis dit udstyr ikke virker, skal du kontakte din monitoreringsansvarlige medarbejder, der følger dig.