Aftaler i regi af Sundhedsaftalen

På denne side findes link til samarbejdsaftaler, som kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark har indgået, i regi af Sundhedsaftalen: Samarbejdsaftaler

 

Model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse – Samt ved nye opgaver

På mødet den 27. maj 2021, godkende Det Administrative Kontaktforum modellen.

Model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse

Bilag til modellen: Vejledning Til Funktionsbeskrivelse