Borgere og pårørende

Hvad er det telemedicinske tilbud?

På denne side kan du som borger og pårørende finde relevant information og se to videoer, hvor du kan høre Verner fortælle om telemedicin, samt Bjarne og Kis der taler om det at være pårørende.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er TeleKOL?

TeleKOL er et nyt tilbud til dig med svær KOL, og skal ses som et supplement til din nuværende behandling. Den behandling / kontrol, du får på sygehuset eller hos din egen læge, vil fortsat være den samme. Med TeleKOL er du aktivt medvirkende til at håndtere og opfange pludselig forværring af din sygdom. Det vil gøre, at du bedre kan forstå din sygdom, hvilket forhåbentligt medvirker til at, du får en større livskvalitet, tryghed og ro.

Hvem kan henvise mig til tilbuddet?

  • Din egen læge kan henvise dig til tilbuddet
  • Hvis du går til kontrol på sygehuset, kan sygehuset henvise dig til tilbuddet
  • Spørg også gerne selv ind til tilbuddet hos din læge eller på sygehuset

Hvad skal jeg måle?

Hvis du tilbydes og takker ja til TeleKOL, vil du modtage en tablet og måleudstyr, der kan måle din vægt, din iltmætning i blodet og din puls. Du vil blive grundigt oplært i at bruge udstyret. Derudover vil der være spørgsmål du skal svare på i forhold til dine symptomer.

Hvor ofte skal jeg måle, og hvem viser mig, hvordan jeg skal bruge måleudstyret?

I de første 14 dage, skal du måle dagligt, derefter 2 gange ugentligt. Sygeplejersken som sætter udstyret op i dit hjem, på et introduktionsbesøg, vil også oplære dig grundigt i udstyret.

Er der mulighed for videokommunikation?

Ja, der er mulighed for at blive inviteret ind til videomøder med den sygeplejerske, der er ansvarlig for monitorering af dine data. Dette sker gennem det udstyr, du får udleveret.

Hvor længe kan jeg benytte tilbuddet?

Når du har takket ja til tilbuddet, vil du modtage det livslangt.

Skal jeg altid foretage målinger hjemme? Og skal jeg ikke længere møde til kontrol?

Ja, målingerne foretages hjemmefra, men udstyret kan også medbringes hvis du er i sommerhus eller andre steder. Dine sædvanlige kontroller på sygehus / hos egen læge forbliver uændret.

Hvad gør jeg, hvis jeg får det dårligt?

I tilfælde af pludselig forværring af dine symptomer i forbindelse med KOL, SKAL du fortsat kontakte din egen læge eller lungeafdelingen, hvis du er tilknyttet hospitalet.

Hvad gør jeg, hvis mit udstyr ikke virker?

Hvis dit udstyr ikke virker kontakt du din sygeplejerske/monitoreringsansvarlige.