Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 27.05.2021

UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Virtuelt på Teams

STARTTIDSPUNKT

2021-05-27 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2021-05-27 11:30


PUNKTER

1. Drøftelse af input til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til region Syddanmarks Akutplan

2. Gensidig orientering om corona-situationen (DAK)

3. Drøftelse af udpegninger

4. Drøftelse af udkast til en fælles funktionsbeskrivelse for kommunale praksiskonsulenter

5. Input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 10. juni 2021

6. Drøftelse af Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

7. Status på TeleKOL-programmet (DAK)

8. Godkendelse af anvendelse af “Model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse” ved nye opgaver (DAK)

9. Godkendelse af ny samarbejdsaftale for stomiområdet (DAK)

10. Drøftelse af midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen vedr. Sundhedsaftalen 2019-2023 (DAK)

11. Drøftelse af Region Syddanmarks rapport “Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark” (DAK)

12. Godkendelse af igangsættelse af arbejdet med rygforløbsprogram (DAK)

13. Drøftelse af input til regionalt rammepapir for fremme af lighed i sundhed (DAK)

14. Orientering om og drøftelse af ny fødeplan i Region Syddanmark (DAK)

15. Drøftelse og godkendelse af tidsfrister på genoptræningsplaner (DAK)

16. Drøftelse af genoptræningsplaner til mennesker med en psykisk lidelse (DAK)

17. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK)

18. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (DAK)

19. Eventuelt

20. Orientering om aftale for honorering af tværsektoriel videokonference

21. Orientering om Kommunal PRO

22. Status på fælleskommunal høring af Region Syddanmarks Akutplan

23. Orientering om formandskabets godkendelse af udvidelse af aftale om lavdosiscytosar med præparatet velcade. (DAK)

24. Orientering om status på afrapportering af de nationale mål for 2020 (DAK)

25. Orientering om igangsættelse af arbejdet med implementeringsvejledninger (DAK)


1. Drøftelse af input til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til region Syddanmarks Akutplan

Drøftelse af input til Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar til region Syddanmarks Akutplan

Bilag

høringsversion af akutplan for region syddanmark.pdf
supplerende bilag til udkast til akutplan vedr. aktivitet i akutfunktioner.pdf
Tids- og procesplan for akutplan.pdf
Udkast til høringssvar vedr. Akutplanen.docx

2. Gensidig orientering om corona-situationen (DAK)

Gensidig orientering om corona-situationen (DAK)

3. Drøftelse af udpegninger

Drøftelse af udpegninger

Bilag

Antal medlemmer kommunerne i Syddanmark har siddende i tværkommunale arbejdsgrupper 2021.docx

4. Drøftelse af udkast til en fælles funktionsbeskrivelse for kommunale praksiskonsulenter

Drøftelse af udkast til en fælles funktionsbeskrivelse for kommunale praksiskonsulenter

Bilag

Udkast_Funktionsbeskrivelse for kommunale praksiskonsulenter.docx

5. Input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 10. juni 2021

Input til det kommende møde i Praksisplanudvalget d. 10. juni 2021

6. Drøftelse af Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

Drøftelse af Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

Bilag

Udkast til ny IV-aftale med markeringer 20052021

7. Status på TeleKOL-programmet (DAK)

Status på TeleKOL-programmet (DAK)

8. Godkendelse af anvendelse af “Model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse” ved nye opgaver (DAK)

Godkendelse af anvendelse af “Model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse” ved nye opgaver (DAK)

Bilag

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse (nye opgaver).docx
Udkast til Funktionsbeskrivelse (nye opgaver) – model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse.docx

9. Godkendelse af ny samarbejdsaftale for stomiområdet (DAK)

Godkendelse af ny samarbejdsaftale for stomiområdet (DAK)

Bilag

Samarbejdsaftale på stomiområdet i Region Syddanmarkpdf.PDF
Uddybning af praksis på stomiområdet ved henvisning til nye forløb.docx

10. Drøftelse af midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen vedr. Sundhedsaftalen 2019-2023 (DAK)

Drøftelse af midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen vedr. Sundhedsaftalen 2019-2023 (DAK)

Bilag

Udkast midtvejsstatus_110521.docx

11. Drøftelse af Region Syddanmarks rapport “Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark” (DAK)

Drøftelse af Region Syddanmarks rapport “Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark” (DAK)

Bilag

Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark_06.05.21_uden_vm.pdf

12. Godkendelse af igangsættelse af arbejdet med rygforløbsprogram (DAK)

Godkendelse af igangsættelse af arbejdet med rygforløbsprogram (DAK)

13. Drøftelse af input til regionalt rammepapir for fremme af lighed i sundhed (DAK)

Drøftelse af input til regionalt rammepapir for fremme af lighed i sundhed (DAK)

Bilag

Opsamling på regionsrådets temadrøftelse om ulighed i sundhed 22.3.21.pdf

14. Orientering om og drøftelse af ny fødeplan i Region Syddanmark (DAK)

Orientering om og drøftelse af ny fødeplan i Region Syddanmark (DAK)

Bilag

Fødeplan_190521_KLF.pdf

15. Drøftelse og godkendelse af tidsfrister på genoptræningsplaner (DAK)

Drøftelse og godkendelse af tidsfrister på genoptræningsplaner (DAK)

Bilag

Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser.pdf

16. Drøftelse af genoptræningsplaner til mennesker med en psykisk lidelse (DAK)

Drøftelse af genoptræningsplaner til mennesker med en psykisk lidelse (DAK)

Bilag

Samarbejde på tværs af sektorer omkring genoptræningsplaner til mennesker med en psykisk sygdom.pdf
Anbefalinger til Samarbejde på tværs af sektorer omkring genoptræningsplaner til mennesker med en psykisk sygdom.pdf

17. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK)

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK)

18. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (DAK)

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af dagsordenspunkter til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget (DAK)

19. Eventuelt

Eventuelt

20. Orientering om aftale for honorering af tværsektoriel videokonference

Orientering om aftale for honorering af tværsektoriel videokonference

21. Orientering om Kommunal PRO

Orientering om Kommunal PRO

Bilag

Præcisering af samarbejdsorganisation – Kommunal PRO.pdf

22. Status på fælleskommunal høring af Region Syddanmarks Akutplan

Status på fælleskommunal høring af Region Syddanmarks Akutplan

23. Orientering om formandskabets godkendelse af udvidelse af aftale om lavdosiscytosar med præparatet velcade. (DAK)

Orientering om formandskabets godkendelse af udvidelse af aftale om lavdosiscytosar med præparatet velcade. (DAK)

24. Orientering om status på afrapportering af de nationale mål for 2020 (DAK)

Orientering om status på afrapportering af de nationale mål for 2020 (DAK)

25. Orientering om igangsættelse af arbejdet med implementeringsvejledninger (DAK)

Orientering om igangsættelse af arbejdet med implementeringsvejledninger (DAK)