Høringsmateriale – Videreudvikling af SAM:BO i relation til Socialpsykiatrien