Kommunal godkendelse af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression

Hermed sendes forløbsprogrammet for mennesker med depression til godkendelse i hver af de 22 syddanske kommuner.

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum og i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2020 blev det godkendt, at det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression, den tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplanen sendes til politisk godkendelse i hver kommune. Forløbsprogrammet for mennesker med depression har været i høring i kommunerne i efteråret 2019.

Forløbsprogrammet sendes til kommunal godkendelse, fordi implementeringen af forløbsprogrammet for nogle kommuner kan medføre nye opgaver og derved en ændring i de kommunaleudgifter i den enkelte kommune.

Derfor bedes alle Syddanske kommuner dagsordensætte godkendelse af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression, på det næstkommende møde i det politiske eller administrative udvalg/fora hvor det findes relevant, i den enkelte kommune. 

Sekretariatet har udarbejdet dette udkast til en sagsfremstilling, som kan tilpasses og anvendes ved behandling af forløbsprogrammet. Her er den generelle information om forløbsprogrammet beskrevet. 

Relevante bilag kan ses nedenfor:

 

Proces 

Følgegruppen for forebyggelse vil gerne have en tilbagemelding ift. hvornår hver kommune forventer at behandle godkendelsen af forløbsprogrammet, så de ved hvornår det kan forventes at opstarte implementeringen. I bedes derfor melde dette ind via nedenstående formular eller til  lhon@haderslev.dk, senest den 9. juni 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Når I har behandlet forløbsprogrammet, bedes i sende en tilbagemelding ift. om forløbsprogrammet i den enkelte kommune er godkendt eller ikke, til lhon@haderslev.dk

Til orientering blev det på mødet i Det Administrative Kontaktforum besluttet, at implementeringsplanen revideres, så kommunerne kan nå at behandle forløbsprogrammet før implementeringen starter. Den ovenstående er endnu ikke revideret ift. dette. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte sekretariatet eller følgegruppen for forebyggelse.  

Den forudgående proces for forløbsprogrammet kan ses i ovenstående sagsfremstilling, eller under punkt 11 i den seneste dagsorden for mødet i SSF.

 

Godkendelse af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression