Høring af materialet vedr. APV kataloget i relation til Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr

Opdatering den 17. maj 2023: Mange tak for jeres gode input til det fælleskommunale høringssvar til APV kataloget i relation til Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. Det endelig høringssvar er nu sendt til regionen og kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar Til APV Katalog 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Opdatering den 12. maj 2023: Endeligt fælleskommunalt svar til APV kataloget i relation til Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar Til APV Katalog

Fristen for at komme med afsluttende bemærkninger tirsdag den 16. maj 2023.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Opdatering den 20. april 2023: Udkast til fælleskommunalt svar til APV kataloget i relation til Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar Til APV Katalog

Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er onsdag den 8. maj 2023.

____________________________________________________________________________________________________________________________

En tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe under Følgegruppen for Behandling og Pleje har til opgave at følge udviklingen og holde samarbejdsaftalen opdateret, herunder udarbejde et APV katalog. APV kataloget skal understøtte arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet og trivslen i fælles hjælpeordninger. APV kataloget er derfor tænkt som et fagligt redskab og vil blive opdateret med nye cases ved behov.

APV kataloget skal læses, forstås og ses i tæt sammenhæng med samarbejdsaftalen ”Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr”. Læs evt. aftale om materialer her: https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/det-naere-sundhedsvaesen/samarbejdsaftaler/overvagning-i-eget-hjem-ved-brug-af-respiratorisk-udstyr  

Høringsudkastet er en første version af APV kataloget, og kataloget udvikles over tid, således det giver mest mulig værdi i praksis hos de sundheds- og fagprofessionelle der arbejder inden for området.

Formandsskabet for den tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe under Følgegruppen for Behandling og Pleje, skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest 17. maj 2023 kl. 12.00. Høringssvar og bemærkninger bedes sendt pr. mail til asj@rsyd.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Alice Skaarup Jepsen på tel.f.:29 20 14 43 eller på mail asj@rsyd.dk

Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på APV kataloget. Hvis I allerede nu har input, må I gerne dele dem med sekretariatet. Den enkelte kommune har også mulighed for selvstændigt at afgive et høringssvar til asj@rsyd.dk

Dato

Handling

Frist for tilbagemelding til sekretariatet (tina.holmgaardjuul@middelfart.dk)

19. april 2023

Første udkast sendes til kommentering i kommunerne

8. maj 2023

12. maj 2023

 

Andet udkast til høringssvar sendes til kort endelig godkendelse i kommunerne. Er der afsluttende bemærkninger til høringssvaret, kan disse afgives.

16. maj

Høringsbrev: Høringsbrev Til APV Katalog Marts 2023

Høringsudkast: Høringsudgave APV Katalog I Fælles Hjælpeordninger Af 17. Marts 2023