Administrativ høring af samarbejdsaftale om sårbare gravide

Det fælleskommunale høringssvar af 31. august 2017. Klik her for at se høringssvaret.

 

Hermed udsendes materiale vedr. administrativ høring af ”Samarbejdsaftale vedr. sårbare gravide”.

Klik på nedenstående links, for at se vedhæftede:  

 

På mødet i Sundhedsstrategisk Forum den 22. juni blev det besluttet, at der skal udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar, og at Sekretariatet i høringssvaret skulle sammenholde den nye samarbejdsaftale med tidligere aftaler, da der var forlydender om forringelser i den nye samarbejdsaftale. Det har imidlertid vist sig, at dette ikke er tilfældet, og det primære budskab i det fælles høringssvar er derfor, at det er en rigtig fin aftale. Klik her for at se det fælleskommunale høringssvar. Bemærkninger bedes tilsendt cetr@haderslev.dk senest den 29. august.  

Samarbejdsaftalen er i høring indtil den 31. august og hvis en kommune ønsker at sende individuelt høringssvar,  kan det sendes til Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk