Inspirationsmateriale om den sygdomsspecifikke patientuddannelse – materiale fra Steno Diabetes Center Odense

Med det nye diabetesforløbsprogram har kommunerne i Region Syddanmark fra den 1. januar 2019 fået ansvaret for den sygdomsspecifikke patientuddannelse for borgere med type 2-diabetes. Opgaven beskrives i forløbsprogrammet som skal-opgave, og forløbsprogrammet er politisk vedtaget via Sundhedskoordinationsudvalget.

Steno Diabetes Center Odense har udarbejdet en opsamling på den patientuddannelsesopgave, som sygehusene har løst. Opsamlingen er skrevet på baggrund af input fra sygehusene i regionen og omfatter bl.a. de overvejelser, der har været om organiseringen af tilbuddet på sygehusene. Formålet med opsamlingen er at inspirere kommunerne til deres planlægning af patientuddannelsen og forberedelse af undervisningsmateriale.

Her nedenfor kan ses et eksemplar på undervisningsmateriale fra OUH-Svendborg samt materiale fra Sygehus Sønderjylland:

Bemærk at materialerne ikke er opdateret med henblik på udsendelse til kommunerne. Dele af materialet kan derfor være forældet. Steno Diabetes Center Odense har alene samlet materialet til inspiration og tager derfor ikke ansvar for anvendelse af materialet ud over dette formål.