Høring af tværsektoriel samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Opdatering den 27. marts 2023: Sekretariatet takker for de gode input til det fælleskommunale høringssvar, og det endelige svar er nu sendt til regionen. Høringssvaret kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar På Samarbejdsaftale Vedr. Voksne Med Erhvervet Hjerneskade

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Opdatering den 23. marts 2023: Sekretariatet takker for de fremsendte input til det fælleskommunale høringssvar og har nu indarbejdet dem i det endelige høringssvar. Høringssvaret kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar På Samarbejdsaftale Vedr. Voksne Med Erhvervet Hjerneskade

Fristen for at komme med afsluttende bemærkninger til høringssvaret er fredag den 24. marts 2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Opdatering den 15. marts 2023: Udkast til fælleskommunalt svar til den tværsektorielle samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade kan læses her: Fælleskommunalt Høringssvar På Samarbejdsaftale Vedr. Voksne Med Erhvervet Hjerneskade.

Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er onsdag den 22. marts 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Opdatering den 14. marts 2023: Grundet sygdom i sekretariatet er der en risiko for, at udkastet til det fælleskommunale høringssvar først kommer i morgen, onsdag den 15. marts. Vi forsøger så vidt som muligt overholde den udmeldte plan og færddigøre og udsende det i dag, tirsdag den 14. marts. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

En arbejdsgruppe under Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har udarbejdet et høringsudkast til en tværsektoriel samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

Følgegruppen sender nu aftalen i høring og der er frist for indgivelse af høringssvar den 27. marts 2023.

Der vil blive udarbejdet et fælleskommunalt høringssvar på forløbsprogrammet . Hvis I allerede nu har input, må I gerne dele dem med sekretariatet. Den enkelte kommune har også mulighed for selvstændigt at afgive et høringssvar via. høringsportalen.

Dato

Handling

Frist for tilbagemelding til sekretariatet (tina.holmgaardjuul@middelfart.dk)

14. marts 2023

Første udkast sendes til kommentering i kommunerne

22. marts 2023

23. marts 2023

 

Andet udkast til høringssvar sendes til kort endelig godkendelse i kommunerne. Er der afsluttende bemærkninger til høringssvaret, kan disse afgives.

24. marts

Høringsbrev fra følgegruppen: Høringsbrev

Link til høringsportalen: Høringsportalen 

Høringsudkast: Høringsudkast Samarbejdsaftale Vedr Voksne Med Erhvervet Hjerneskade (1)