Monitorering af Samarbejdsaftalerne for sondeernæring og parenteral ernæring i kommunerne

Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. september 2018, at Samarbejdsaftalerne for sondeernæring henholdsvis parenteral ernæring skal monitoreres én gang årligt frem til 2021, hvor samarbejdsaftalen efter planen evalueres. På denne baggrund udsendes nu for anden gang en forespørgsel på kommunale data om anvendelse af samarbejdsaftalerne.

Følgegruppen for opgaveoverdragelse ønsker data vedr. antallet af borgere i behandling i eget hjem med henholdsvis parenteral ernæring og sondeernæring i perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2019.

Det Administrative Kontaktforum drøfter efter planen resultaterne og erfaringerne med samarbejdsaftalerne på et møde primo 2020.

De syddanske kommuner anmodes derfor om at udfylde vedlagte registreringsark (evt. i form af træk fra det kommunale omsorgssystem) med oplysninger om ovenstående.

Registreringsarkene bedes senest den 25. oktober 2019 sendes til jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk

Se registreringsarkene for sondeernæring og for parenteral ernæring.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål kontakt:

 

Jette Dalsgaard                                                               Allan Vittrup
Tværsektorielt Samarbejde                                               Sundhedssekretariatet
Region Syddanmark                                                         Odense Kommune
Tlf: 24 98 80 27                                                                Tlf: 29 28 07 69
E-mail: jette.dalsgaard.andersen@rsyd.dk                         E-mail: avpe@odense.dk