Ledelsesrepræsentant til temagruppe for samordning & patientforløb- PLO overenskomst 2018

 


Udpegede repræsentanter:

Temagruppe for kvalitet og data: Charlotte Scheppan, Odense Kommune & Marit Nielsen-Man, Haderslev Kommune

Temagruppe for samordning og patientforløb: Jette Mark Sørensen, Odense Kommune og Margit Thomsen, Varde Kommune


På møde i styregruppen for implementering af overenskomst for almen praksis 2018 blev organisering omkring implementeringsindsatsen godkendt.

Der nedsættes derfor to temagrupper: ”Temagruppe for samordning og patientforløb” og ”Temagruppe for kvalitet og data”. Temagrupperne refererer til styregruppen.

Det overordnede formål med Temagrupperne er at sikre, at initiativerne i OK 2018 vedrørende konkrete indsatsområder implementeres og at implementeringen sker koordineret mellem almen praksis, sygehuse og kommuner, samt at implementeringen sker efter intentionerne bag overenskomsten.

Klik her for at se kommissorium for temagruppe om kvalitet og data.

Klik her for at se kommissorium for temagruppe om samordning og forløb