Introduktion til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har, på opfordring fra flere kommuner, udarbejdet en sagsfremstilling, der har til formål at introducere de nyvalgte kommunale politikere til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Sagsfremstillingen er udarbejdet for at give politikerne en ensartet introduktion til det tværsektorielle samarbejde. Det er vigtigt at understrege, at sagen er udarbejdet med udgangspunkt i nyvalgte politikere på området. Der vil således være kommuner/udvalg, hvor der vil være brug for justeringer i sagen.  Formålet med sagsfremstillingen er at give alle politikere mulighed for at opnå det samme vidensniveau inden for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Sekretariatet har ligeledes udarbejdet mulige indstillingspunkter til sagen. De skal udelukkende læses som inspiration til behandlingen, da der ingen forventning er til, hvordan introduktionen håndteres i kommunerne/udvalg.

Udover selve sagen finder I nedenstående en oversigt over de samarbejdsaftaler og indsatser, som den nuværende sundhedsaftale indeholder. Oversigten er medtaget her, da den ligeledes kan være med til at skabe et overblik over sundhedsaftaleområdet for de nyvalgte politikere på sundhedsområdet.

 

Dagsordenspunktet:

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet

Oversigt over samarbejdsaftaler og indsatser i den nuværende sundhedsaftale:

Oversigt over indsatser i den nuværende sundhedsaftale