Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 31.03.2022

UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Severin, Middelfart

STARTTIDSPUNKT

2022-03-31 09:30

SLUTTIDSPUNKT

2022-03-31 11:00


PUNKTER

1. De nye sundhedsklynger – hvordan sikres den fælleskommunale sammenhæng?

2. Konstituering af formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum

3. Fælleskommunalt Sundhedssekretariats regnskab 2021 og budget 2023

4. Rehabilitering på specialiseret niveau

5. Hvordan sikrer vi kommunernes repræsentation i de tværsektorielle arbejdsgrupper?

6. Eventuelt

7. Resultater af Sundhedsprofilundersøgelsen, Hvordan har du det? 2021 (DAK)

8. Opsamling på temadag om organiseringen af de nye sundhedsklynger (DAK)

9. 10-års plan for psykiatrien (DAK)

10. Godkendelse af tids- og procesplan for forløbsprogram for mennesker med ryglidelser (DAK)

11. Samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om sundhedsberedskabsplanlægning (DAK)

12. Orientering om resultaterne fra tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

13. Drøftelse og godkendelse af forbedrings- og udviklingspotentialer i relation til det tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen alvorligt syge og døende (Den Sidste Tid) (DAK)

14. Muligt samarbejde mellem kommuner og region vedrørende borgerinddragelse i forbindelse med udvikling af nærhospitaler (DAK)

15. Lukket

16. Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. maj 2022 (DAK)

17. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 16. maj 2022 (DAK)

18. Orientering om undersøgelse af kommunal genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade

19. Orientering om ny forretningsorden for Dimensioneringsudvalget for SOSU og PAU


1. De nye sundhedsklynger – hvordan sikres den fælleskommunale sammenhæng?

De nye sundhedsklynger – hvordan sikres den fælleskommunale sammenhæng?

Bilag

Visionspapir for de 22 kommuner.pdf

2. Konstituering af formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum

Konstituering af formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum

3. Fælleskommunalt Sundhedssekretariats regnskab 2021 og budget 2023

Fælleskommunalt Sundhedssekretariats regnskab 2021 og budget 2023

Bilag

budgetregnskab2021og2022og2023.xlsx
Årsrapport for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 20212502.docx

4. Rehabilitering på specialiseret niveau

Rehabilitering på specialiseret niveau

Bilag

Besvarelser fra kommunerne vedr. leverandør af rehabilitering på specialiseret niveau.pdf
239873-20 Aftale om afgrænsning af målgruppe of tilbud for genoptr. til rehab. på spec. niveau.pdf.pdf

5. Hvordan sikrer vi kommunernes repræsentation i de tværsektorielle arbejdsgrupper?

Hvordan sikrer vi kommunernes repræsentation i de tværsektorielle arbejdsgrupper?

6. Eventuelt

Eventuelt

7. Resultater af Sundhedsprofilundersøgelsen, Hvordan har du det? 2021 (DAK)

Resultater af Sundhedsprofilundersøgelsen, Hvordan har du det? 2021 (DAK)

8. Opsamling på temadag om organiseringen af de nye sundhedsklynger (DAK)

Opsamling på temadag om organiseringen af de nye sundhedsklynger (DAK)

9. 10-års plan for psykiatrien (DAK)

10-års plan for psykiatrien (DAK)

Bilag

Det faglige oplæg – Psykiatriplan.pdf
Pixi-udgave af det faglige oplæg.pdf

10. Godkendelse af tids- og procesplan for forløbsprogram for mennesker med ryglidelser (DAK)

Godkendelse af tids- og procesplan for forløbsprogram for mennesker med ryglidelser (DAK)

Bilag

Tidsplan for rygforløbsprogram.docx
Udkast til budget for rygforløbsprogram feb 2022.docx

11. Samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om sundhedsberedskabsplanlægning (DAK)

Samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark om sundhedsberedskabsplanlægning (DAK)

Bilag

Delplan 2 Samarbejde om sundhedsberedskab med kommuner og praksissektor.pdf

12. Orientering om resultaterne fra tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

Orientering om resultaterne fra tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

Bilag

DHRD_årsrapport2020_final.pdf

13. Drøftelse og godkendelse af forbedrings- og udviklingspotentialer i relation til det tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen alvorligt syge og døende (Den Sidste Tid) (DAK)

Drøftelse og godkendelse af forbedrings- og udviklingspotentialer i relation til det tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen alvorligt syge og døende (Den Sidste Tid) (DAK)

14. Muligt samarbejde mellem kommuner og region vedrørende borgerinddragelse i forbindelse med udvikling af nærhospitaler (DAK)

Muligt samarbejde mellem kommuner og region vedrørende borgerinddragelse i forbindelse med udvikling af nærhospitaler (DAK)

15. Lukket

Lukket

16. Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. maj 2022 (DAK)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 19. maj 2022 (DAK)

17. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 16. maj 2022 (DAK)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 16. maj 2022 (DAK)

18. Orientering om undersøgelse af kommunal genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade

Orientering om undersøgelse af kommunal genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade

19. Orientering om ny forretningsorden for Dimensioneringsudvalget for SOSU og PAU

Orientering om ny forretningsorden for Dimensioneringsudvalget for SOSU og PAU