Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 03.11.2021

UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Teams

STARTTIDSPUNKT

2021-11-03 10:00

SLUTTIDSPUNKT

2021-11-03 12:30


PUNKTER

1. Orientering om Region Syddanmarks budgetforlig for 2022

2. Orientering om endeligt forslag til Akutplan for Region Syddanmark (DAK)

3. Gensidig orientering og drøftelse vedr. de nye sundhedsklynger (DAK)

4. Orientering om mødedatoer for Formandskabet og Sundhedsstrategisk forum i 2022

5. Praksisplanudvalget – Input til møde den 24. november 2021

6. Godkendelse af høringsudkast om revideret samarbejdsaftale på demensområdet i Syddanmark (DAK)

7. Afrapportering på de nationale mål for sundhedsvæsenet 2021 (DAK)

8. Status på samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

9. Orientering om proces for evt. overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg (DAK)

10. Godkendelse af kommissorier til arbejdsgrupper under Følgegruppen for forebyggelse (DAK)

11. Orientering om kommunernes økonomi for 2022 (DAK)

12. Orientering om sag fra Sundhedskoordinationsudvalget vedr. mailboks til indberetning af uhensigtsmæssige tværsektorielle forløb (DAK)

13. Drøftelse af mulige værktøjer i forhold til den stigende Corona-smitte blandt ikke-vaccinerede borgere (DAK)

14. Orientering om mødeplan for Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget for 2022 (DAK)

15. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2022 (DAK)

16. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 1. december 2021 (DAK)

17. Eventuelt

18. Orientering en midlertidig tredje ansættelse i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

19. Orientering om godkendt overenskomstaftale (OK22) for praktiserende læger

20. Nyt fra KKR Syddanmark

21. Orientering om Landsdelsprogrammet for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

22. Skriftlig orientering om formandsgodkendte sager siden sidste møde i Det Administrative Kontaktforum den 16. september 2021(DAK)


1. Orientering om Region Syddanmarks budgetforlig for 2022

Orientering om Region Syddanmarks budgetforlig for 2022

Bilag

Kurt E_PP Budget 2022 og høringssvar SSF.pptx

2. Orientering om endeligt forslag til Akutplan for Region Syddanmark (DAK)

Orientering om endeligt forslag til Akutplan for Region Syddanmark (DAK)

Bilag

Bilag 1. Akutplan uden markering af ændringer. Direktionsmøde 2021-10-11.pdf
Bilag 2. Akutplan med markering af ændringer. Direktionsmøde 2021-10-11.pdf
Bilag 3. Oversigt over høringssvar og bearbejdning.pdf
Kurt E_PP Budget 2022 og høringssvar SSF.pptx

3. Gensidig orientering og drøftelse vedr. de nye sundhedsklynger (DAK)

Gensidig orientering og drøftelse vedr. de nye sundhedsklynger (DAK)

4. Orientering om mødedatoer for Formandskabet og Sundhedsstrategisk forum i 2022

Orientering om mødedatoer for Formandskabet og Sundhedsstrategisk forum i 2022

5. Praksisplanudvalget – Input til møde den 24. november 2021

Praksisplanudvalget – Input til møde den 24. november 2021

6. Godkendelse af høringsudkast om revideret samarbejdsaftale på demensområdet i Syddanmark (DAK)

Godkendelse af høringsudkast om revideret samarbejdsaftale på demensområdet i Syddanmark (DAK)

Bilag

Høringsudkast til revideret samarbejdsaftale på demensområdet i Syddanmark.pdf

7. Afrapportering på de nationale mål for sundhedsvæsenet 2021 (DAK)

Afrapportering på de nationale mål for sundhedsvæsenet 2021 (DAK)

8. Status på samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

Status på samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

Bilag

Status på tilslutning_v2.docx

9. Orientering om proces for evt. overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg (DAK)

Orientering om proces for evt. overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg (DAK)

10. Godkendelse af kommissorier til arbejdsgrupper under Følgegruppen for forebyggelse (DAK)

Godkendelse af kommissorier til arbejdsgrupper under Følgegruppen for forebyggelse (DAK)

Bilag

Kommissorium arbejdsgruppe vedr. monitorering af KOL og diabetes.docx
Kommissorium_Ammepolitik_2021_.docx

11. Orientering om kommunernes økonomi for 2022 (DAK)

Orientering om kommunernes økonomi for 2022 (DAK)

Bilag

Kommunernes økonomi.pptx

12. Orientering om sag fra Sundhedskoordinationsudvalget vedr. mailboks til indberetning af uhensigtsmæssige tværsektorielle forløb (DAK)

Orientering om sag fra Sundhedskoordinationsudvalget vedr. mailboks til indberetning af uhensigtsmæssige tværsektorielle forløb (DAK)

Bilag

Initiativretssag på SKU – etablering af fælles postkasse til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i det tværsektorielle samarbejde.pdf

13. Drøftelse af mulige værktøjer i forhold til den stigende Corona-smitte blandt ikke-vaccinerede borgere (DAK)

Drøftelse af mulige værktøjer i forhold til den stigende Corona-smitte blandt ikke-vaccinerede borgere (DAK)

Bilag

COVID19 Sprog er ikke til at spøge med administrative kontaktforum Region Syd 3 nov 2021.pptx

14. Orientering om mødeplan for Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget for 2022 (DAK)

Orientering om mødeplan for Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget for 2022 (DAK)

15. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2022 (DAK)

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2022 (DAK)

16. Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 1. december 2021 (DAK)

Formandskabsbehandlet: Godkendelse af sager til kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 1. december 2021 (DAK)

17. Eventuelt

Eventuelt

18. Orientering en midlertidig tredje ansættelse i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Orientering en midlertidig tredje ansættelse i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Bilag

Funktionsbeskrivelse for midlertidig ænsættelse i fælleskommunalt sekretariat.docx

19. Orientering om godkendt overenskomstaftale (OK22) for praktiserende læger

Orientering om godkendt overenskomstaftale (OK22) for praktiserende læger

20. Nyt fra KKR Syddanmark

Nyt fra KKR Syddanmark

Bilag

Samarbejdspapir ml de fire SOSU-skoler og KKR Syddanmark september 2021.docx
Oplæg Dimensioneringsudvalget den 13. oktober 2021.pptx

21. Orientering om Landsdelsprogrammet for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

Orientering om Landsdelsprogrammet for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

22. Skriftlig orientering om formandsgodkendte sager siden sidste møde i Det Administrative Kontaktforum den 16. september 2021(DAK)

Skriftlig orientering om formandsgodkendte sager siden sidste møde i Det Administrative Kontaktforum den 16. september 2021(DAK)