Underskrivning af samarbejdsaftale om forløbsprogrammer

Alle 22 kommuner har tidligere tilkendegivet at bakke op om ansøgningen af SATS-puljemidler til projektet “Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark”. Projektet har til formål at sikre en tidlig opsporing og forebyggelse af psykiatrisk sårbare børn og unge, så de får hurtigt hjælp i nærmiljøet og oplever at samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne fungerer samt, at der er
fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

Sundhedsstyrelsen imødekom ansøgningen med en række forbehold. Blandt andet skulle der indgåes samarbejdsaftaler mellem alle kommunerne og Region Syddanmark omkring projektet. 

Der foreligger nu en samarbejdsaftale, som alle kommuner bedes underskrive. Vær opmærksom på at skrive kommunens navn ind de respektive steder i aftalen. 

Den underskrevne aftale kan leveres til Sekretariatet på SSF-mødet på fredag den 7. juni 2019, indscannes og mailes eller sendes med almindelig post til Sekretariatet. 

Samarbejdsaftalen kan ses her.