Udpegning af en kommunal medsekretær til arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelse af ny IV-aftale

Vi mangler fortsat en kommunal medsekretær til arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelse af en ny syddansk IV-aftale.

Det drejer sig om en kommunal medsekretær der har kendskab til det tværsektorielle samarbejde og/eller kendskab til IV-samarbejdet, fx en AC-generalist. Der er ligeledes udpeget en regional sekretær til gruppen, og arbejdsopgaverne vil derfor deles imellem begge. 

Læs mere om gruppens arbejde og se kommissoriet nedenfor. 

Arbejdsgruppen skal fremlægge resultat af deres arbejde for DAK, i foråret 2021, så det vil formentligt kun være indtil da der er behov for en sekretær.

Frist for udpegning er den onsdag den 12. november 2020.

Udfyld nedenstående tre formularer for at indmelde en af ovenstående repræsentanter til gruppen.

Kommunal medsekretær til gruppen med kendskab til det tværsektorielle samarbejde og/eller kendskab til IV-samarbejdet


De udpegede fra kommunerne er:

  • 1 kommunal repræsentant fra hvert SOF-område med relevante kompetencer inden for de kommunale akutområder og eller kommunal sygepleje med kendskab til IV-behandling i borgerens eget hjem.

          Anita Imhoff Meggers, Tønder Kommune

          Nina Andersen, Odense Kommune

          Dorte Juhl Folmer, Vejen Kommune

          Ingrid Margrethe Korsgaard, Billund Kommune

  • 1-2 kommunale repræsentanter, der har kendskab til kommunernes datasystemer og økonomi- og afregningssystemer: Claus Steensbeck Bossen, Haderslev Kommune 
  • Én kommunal medsekretær til gruppen med kendskab til det tværsektorielle samarbejde og/eller kendskab til IV-samarbejdet (fx en AC-generalist): Mangler 

Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag, der afklarer mulighederne for en ny IV-aftale i Syddanmark. I arbejdet skal indgå erfaringer fra de andre regioner, erfaringer fra anvendelsen af IV-pumper i Region Syddanmark samt en afklaring af målgrupperne for henholdsvis IV-pumper og en ny IV-aftale.

Opgaven er forankret i Følgegruppen for Behandling og Pleje. Følgegruppen har besluttet at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, der kan beskrive mulighederne for udarbejdelse af en ny aftale om IV-behandling i nærområdet eller i borgerens eget hjem. Der er udarbejdet vedlagte kommissorium for arbejdsgruppen, som kan læses her.

Følgegruppen har udpeget to følgegruppemedlemmer til at varetage det delte formandskab for arbejdsgruppen. Den regionale formand er Marianne Lundegaard, oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling O, OUH og den kommunale formand er Charlotte Scheppan, sundhedschef, Odense Kommune.

 

Fra kommunal side ønskes følgende repræsentanter udpeget:

  • 1 kommunal repræsentant fra hvert SOF-område med relevante kompetencer inden for de kommunale akutområder og eller kommunal sygepleje med kendskab til IV-behandling i borgerens eget hjem.
  • 1-2 kommunale repræsentanter, der har kendskab til kommunernes datasystemer og økonomi- og afregningssystemer
  • Én kommunal medsekretær til gruppen med kendskab til det tværsektorielle samarbejde og/eller kendskab til IV-samarbejdet (fx en AC-generalist)

De øvrige arbejdsgrupperepræsentanter fremgår af vedlagte kommissorium. Arbejdsgruppen kan blive suppleret med øvrige deltagere, hvis det vurderes nødvendigt af Følgegruppen for Behandling og Pleje, der behandler sagen på et møde den 9. oktober 2020.

Frist for udpegning er den onsdag den 21. oktober 2020.

Udfyld nedenstående tre formularer for at indmelde en af ovenstående repræsentanter til gruppen.

 

1 kommunal repræsentant fra hvert SOF-område med relevante kompetencer inden for de kommunale akutområder og eller kommunal sygepleje med kendskab til

 

Kommunal medsekretær til gruppen med kendskab til det tværsektorielle samarbejde og/eller kendskab til IV-samarbejdet

 

Kommunale repræsentanter, der har kendskab til kommunernes datasystemer og økonomi- og afregningssystemer