Udpegninger af kommunale medlemmer til vurderingsgruppe til prioritering af indstillinger til LKT

Igangsættelse af lokale Lærings- og Kvalitetsteams (LKT’er) inden for områder, hvor der er behov for at arbejde med kvaliteten er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram. Der udvælges årligt nye LKT’er om end det sidste år blev sat på pause. Kommunerne har tidligere indgået i et lærings- og kvalitetsteam for hoftenære fraktur og der igangsættes snart et lærings- og kvalitetsteam om tvang i psykiatrien.

KL skal nu i gang med at udpege nye LKT’er, som igangsættes i 2022.  Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams (LKT) har bedt KL om at udpege 5 repræsentanter til en vurderingsgruppe, som nedsættes midlertidigt for at behandle de forslag, som indsendes til nye LKT’er. Dvs. én repræsentant pr. KKR-område.

Et Lærings- og Kvalitetsteam er et nationalt netværk af klinkere, fagfolk og ledere mv. fra relevante afdelinger og enheder samt en ekspertgruppe, som arbejder med kvalitetsforbedringer på et område. Gerne tværsektorielt. Målet med et Lærings- og Kvalitetsteam er at forbedre den sundhedsfaglige kvalitet samt resultater og oplevelser af behandling, pleje og forløb for brugere, patienter samt pårørende, og eksempelvis:

  • løfte områder med utilfredsstillende kvalitet eller uønsket variation
  • bidrage til opfyldelse af de nationale mål for sundhedsvæsenet
  • skabe tværregionale læringsfællesskaber
  • skabe klinisk ejerskab til og understøtte det kliniknære forbedringsarbejde.

Kommissorium for Vurderingsgruppen kan læses her: Kommissorium Vurderingsgruppen Til Prioritering Af Indstillinger Til LKT 2021

 

Eneste møde i Vurderingsgruppen, er den 14. oktober fra kl. 10-15.30 i Danske Regioner.  

 

Det kan med fordel være en sundheds- eller ældrechef som indmeldes, eller en som har overblikket ift. områder, hvor det kan være relevant at etablere et tværsektorielt LKT.

 

Styregruppen for LKT vil den 16. december tage endelig stilling til kommende LKT’er.  

 

Frist for tilbagemelding er den 30. juni 2021, og ved interesse indmeldes til: suha@kl.dk. Ved flere indmeldinger vil KKR sekretariatet i Syddanmark, vurdere hvem der er bedst kvalificeret eller trække lod.