Udpegning til forebyggende og opsporende samarbejde på børn og ungeområdet

Udpeget er:

  • Dorthe Brænder Lilliendal – Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Kirsten Nykjær Grunnet – Fredericia Kommune
  • Anne Berg Nielsen – Haderslev Kommune
  • Michael Højer – Vejle Kommune
  • Birgit Klockmann Jørgens – Esbjerg Kommune
  • Trine Bülow Vadum – Odense Kommune
  • Maria Sloth – Billund Kommune

_______________________________________________________________________

Den tværsektorielle samarbejdsaftale på børn og ungeområdet er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget på møde 8. februar 2019. Aftalen indeholder en række faglige forpligtelser for kommuner, region og almen praksis. Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. september 2018, at implementeringen af aftalen og de faglige forpligtelser skal ske i samspil med implementeringen af de tre forløbsprogrammer på børne- og ungeområdet, som Sundhedsstyrelsen kom med i 2018. Det drejer sig om forløbsprogrammerne for spiseforstyrrelser, ADHD og angst/depression. I forhold til implementering af forløbsprogrammerne har Region Syddanmark og kommunerne i fællesskab modtaget 6,4 mio. kr. fra satspuljen til opgaven.

Til den samlede opgave er udpeget en projektleder (Alice Skaarup Jepsen). Der skal nu udpeges kommunale repræsentanter til en referencegruppe og en arbejdsgruppe. Se kommissorium. og Organisering.

Referencegruppen udgør en rådgivende og ledelsesmæssig forankringspartner for arbejdsgruppen. Materiale fra arbejdsgruppen kvalificeres af referencegruppen mhp. at afspejle driftens behov, ligesom referencegruppen skal gøre det muligt at realisere samarbejdet og kompetenceudviklingen i driften til gavn for børn og unge. Referencegruppen har en ledelsesmæssig relation til repræsentanterne i de fire lokale implementeringsgrupper. Referencegruppen forventes ikke umiddelbart at skulle mødes.

Der skal udpeges 1-2 ledelsesrepræsentanter fra hver kommune til referencegruppen. Det er vigtigt, at den enkelte kommune tænker bredt og indtænker skoleområdet, socialområdet mv., når repræsentanter udpeges. Da der samtidig skal være en sammenhæng til SOF´erne (implementeringsgrupperne), er der mulighed for at indmelde 2 repræsentanter fra hver kommune, da der flere steder ikke er sammenhæng mellem repræsentanter (typisk sundhedsområdet) i SOF´erne og PPR, myndighedsområdet, skoleområdet mv.

Fra Referencegruppen indgår der tre 6 repræsentanter arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har til opdrag at sikre styring og retning for projektet i tæt samarbejde med projektlederen. Det er væsentligt, at arbejdsgruppens medlemmer har et stærkt og vedholdende fokus gennem hele projektperioden. Arbejdsgruppen skal understøtte og fastholde de konkrete tiltag i projektet. Arbejdsgruppen sikrer koordineringen og fremdriften af implementeringen i tæt samarbejde med de lokale samordningsfora.

For at sikre mulighed for at sammensætte den bredeste og mest repræsentative gruppe, bedes så mange som muligt anføre, at de har mulighed for at indgå i arbejdsgruppen (se nedenstående formular).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Alice Skaarup Jepsen: asj@rsyd.dk. 

Nedenstående formular bedes udfyldt senest fredag den 14. juni 2019. 

Udpegning til reference- og arbejdsgruppe, b&u-aftalen og forløbsprogrammer