Udpegning til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

19/12-22

Udpeget er: Akutsygeplejerske June Nielsen fra Kolding Kommune


I regi af det Nationale Kvalitetsprogram skal der igangsættes et lærings- og kvalitetsteam vedr. tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud (LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb). I den forbindelse etableres en tværfaglig ekspertgruppe, som skal udarbejde projektbeskrivelsen, som skal danne afsæt for etablering af de lokale lærings- og kvalitetsteams, som senere sammensættes i sundhedsklyngerne. Det er ikke en forudsætning, at den deltagende kommune også deltager i det efterfølgende LKT.

I KKR Syddanmark skal udpeges 1 repræsentant til ekspertgruppen, som enten er akutsygeplejerske/eller tilknyttet akutteam og som har indblik i rehabilitering af borgere med hoftenære lårbensbrud. I bilag 3 kan I læse om de andre kompetencer, som gruppen vil rumme.

Se nærmere oplysninger om gruppen her:

 

Der har i Region Syddanmark været projektet ”Kom Trygt hjem”, som ekspertgruppen bl.a. skal tage afsæt i erfaringerne fra. Det kunne være relevant, at det bliver en repræsentant fra en af de kommuner, der har deltaget i arbejdet som indmeldes. Det drejer sig om Kolding, Fredericia, Vejle, Vejen og Middelfart Kommune.

 

Fristen for at indstille forslag til kandidater er den 24. november via nedenstående formular.

 

Ved spørgsmål kontakt louise.overgaardnielsen@middelfart.dk

 

Bekræft samtykke