Udpegning til arbejdsgruppe under det Nationale netværk for diabetes

Opdatering d. 7/10 2019:

Lene Bjørn Jensen, Kvalitets- og velfærdsteknologikonsulent i Haderslev Kommune er udpeget. 

______________________________________________________________________________________________________________

Det er nationalt besluttet, at der skal etableres en arbejdsgruppe om ny teknologi under det Nationale Netværk for Diabetes.

Arbejdsgruppen skal hjælpe Netværket til at følge med i udviklingen og introduktionen af ny patientnær teknologi, der kan være med til at understøtte diabetespatienten i sin behandling og varetagelse af sit liv med diabetes, samt komme med forslag til hvordan diabetesbehandlingen i Danmark kan være tidssvarende uden at udgifterne samtidig vokser ukontrollabelt.

Kommissorium for arbejdsgruppen kan ses her.

Der skal udpeges én kommunal repræsentant til Netværket. Repræsentanten skal have viden om, hvordan teknologi kan blive til en hjælp i den kommunale verden og samtidig kende noget til græsen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Repræsentanter bedes indmeldt i  nedenstående formular senest den 26. august 2019.

Udpegning til arbejdsgruppe om ny teknologi under det Nationale netværk for diabetes