Udpegning af kommunal formand og kommunal sekretær til arbejdsgruppe på overvægtsområdet i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023


Indmeldt er: Jeanette Ryan Elbek fra Varde kommune som formand og sekretær ligeledes fra Varde kommune. 

 

Opdateret januar 2021

Vi mangler fortsat en kommunal formand og en kommunal sekretær til arbejdsgruppen på overvægtsområdet i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023. Der er udpeget kommunale repræsentanter som ønsker at indgå i gruppen (se nedenfor), men ingen af disse ønsker at varetage den kommunale formands- eller sekretærpost.

Derfor sender vi nu endnu en forespørgsel ud til denne gruppe.

Det drejer sig om en kommunal formand og en kommunal sekretær til arbejdsgruppen på overvægtsområdet. Gruppen har til hensigt at udarbejde en syddansk samarbejdsaftale for børn og unge med overvægt og gravide med overvægt (en familieorienteret tilgang).

Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her. Se mere nedenfor. 

Formanden skal som minimum være på afdelingsleder niveau.

Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt.

 

Deadline for indmelding af repræsentanter via nedenstående formular er fredag den 29. januar 2021.

 

Udpegning af formand og sekretær til arbejdsgruppe på overvægtsområdet i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023


Opdateret november 2019:

De udpegede fra kommunal side er:

Edel Nyskov Hansen, Haderslev Kommune

Sara Sønderby Nielsen, Esbjerg Kommune

Andreas Aagard, Varde Kommune

Else Marie Rask Larsen, Fredericia Kommune

Dorte Røgild, Svendborg Kommune


Følgegruppen for Forebyggelse har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til hensigt at udarbejde en syddansk samarbejdsaftale for børn og unge med overvægt og gravide med overvægt (en familieorienteret tilgang). Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her.

Formålet med at udarbejde samarbejdsaftalen, er at styrke de tværsektorielle forløb og det tværgående samarbejde ligesom gennemsigtighed i forhold til tilbud og henvisningsmuligheder skal sikres. Aftalen skal styrke de lokale indsatser og sikre effektfulde og koordinerede indsatser i hele Syddanmark.

Der er til denne arbejdsgruppe brug for 4-5 kommunale repræsentanter. Disse skal være fagpersoner, der til dagligt varetager tidlig opsporing og forebyggelse samt tilbud til personer med overvægt (fx sundhedsplejersker, medarbejder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og ernærings- og sundhedsfaglige konsulenter).

Der vil i udvælgelsen mellem de indmeldte tages højde for at der er en vis geografisk spredning og at både små og store kommuner er repræsenteret. Derudover ønskes det at både repræsentanter fra hhv. dagtilbuds- og skoleområdet skal inddrages.

Der skal udpeges en regional og kommunal formand samt 1-2 sekretærer fra hhv. regional og kommunal side. Formanden skal som minimum være på afdelingsleder niveau.

Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt, og en stor del af mødeaktiviteten forventes at ligge mellem november 2020 og maj 2021.

 

Deadline for indmelding af repræsentanter via nedenstående formular er fredag den 30. oktober.

 

Der udpeges tilsvarende fra regional side samt to repræsentanter fra almen praksis.