subbanner

Udpegning til arbejdsgruppe på overvægtsområdet i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023

Følgegruppen for Forebyggelse har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til hensigt at udarbejde en syddansk samarbejdsaftale for børn og unge med overvægt og gravide med overvægt (en familieorienteret tilgang). Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her.

Formålet med at udarbejde samarbejdsaftalen, er at styrke de tværsektorielle forløb og det tværgående samarbejde ligesom gennemsigtighed i forhold til tilbud og henvisningsmuligheder skal sikres. Aftalen skal styrke de lokale indsatser og sikre effektfulde og koordinerede indsatser i hele Syddanmark.

Der er til denne arbejdsgruppe brug for 4-5 kommunale repræsentanter. Disse skal være fagpersoner, der til dagligt varetager tidlig opsporing og forebyggelse samt tilbud til personer med overvægt (fx sundhedsplejersker, medarbejder fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og ernærings- og sundhedsfaglige konsulenter).

Der vil i udvælgelsen mellem de indmeldte tages højde for at der er en vis geografisk spredning og at både små og store kommuner er repræsenteret. Derudover ønskes det at både repræsentanter fra hhv. dagtilbuds- og skoleområdet skal inddrages.

Der skal udpeges en regional og kommunal formand samt 1-2 sekretærer fra hhv. regional og kommunal side. Formanden skal som minimum være på afdelingsleder niveau.

Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt, og en stor del af mødeaktiviteten forventes at ligge mellem november 2020 og maj 2021.

 

Deadline for indmelding af repræsentanter via nedenstående formular er fredag den 30. oktober.

 

Der udpeges tilsvarende fra regional side samt to repræsentanter fra almen praksis.

 

Udpegning til arbejdsgruppe på overvægtsområdet i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023