Udpegning til arbejdsgruppe for forundersøgelse vedrørende forebyggelse af benamputationer

På baggrund af en rapport omhandlende amputationer fra 2022 udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), nedsætter Sundhedsstrategisk Styregruppe en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en forundersøgelse vedr. forebyggelse af benamputationer. Arbejdet er et delelement i en længerevarende proces i regionen i relation til sygehusenes indsatser.

Formålet er at kortlægge det nuværende tværsektorielle samarbejde med at forebygge benamputationer i Syddanmark.

Der skal udpeges følgende:

  • En kommunal formand på direktørniveau
  • En kommunal repræsentant på chefniveau, fra hver af de fire sundhedsklynger
  • En kommunal sekretær

Kommissoriet kan læses her: Kommissorium For Forundersøgelse Vedr. Forebyggelse Af Benamputationer

I bedes indsende information på repræsentanter via nedenstående formular inden den 7. marts 2023

Ved spørgsmål kan Mia Hansen Mandau kontaktes på mia.hansenmandau@middelfart.dk 

Bekræft samtykke