Udpegning til arbejdsgruppe for forundersøgelse vedrørende forebyggelse af benamputationer

Opdatering den 29. marts.

Der er udpeget følgende kommunale repressentanter:

Formand: Arne Nikolajsen, Direktør, arni@esbjerg.dk

Kommunalsekretær: Birgit K. Jørgensen, jorg@esbjerg.dk

Fyn

Judith Poulsen, Sundhedschef, jup@nordfynskomunne.dk

Sønderjylland

Louise Vestring, Sundhedschef, love@haderslev.dk

Lillebælt

Anne-Mette Dalgaard, Afdelingschef i Sundhed og sammenhæng, andal@vejen.dk

Sydvestjysk

Hanne Josefsen, Sundhedschef, jhos@varde.dk

 

På baggrund af en rapport omhandlende amputationer fra 2022 udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), nedsætter Sundhedsstrategisk Styregruppe en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en forundersøgelse vedr. forebyggelse af benamputationer. Arbejdet er et delelement i en længerevarende proces i regionen i relation til sygehusenes indsatser.

Formålet er at kortlægge det nuværende tværsektorielle samarbejde med at forebygge benamputationer i Syddanmark.

Der skal udpeges følgende:

  • En kommunal formand på direktørniveau
  • En kommunal repræsentant på chefniveau, fra hver af de fire sundhedsklynger
  • En kommunal sekretær

Kommissoriet kan læses her: Kommissorium For Forundersøgelse Vedr. Forebyggelse Af Benamputationer

I bedes indsende information på repræsentanter via nedenstående formular inden den 7. marts 2023

Ved spørgsmål kan Mia Hansen Mandau kontaktes på mia.hansenmandau@middelfart.dk 

Bekræft samtykke