Udpegning: Repræsentant til arbejdsgruppen for kronisk sygdom

Udpeget: Esbjerg Kommune


Den tværsektorielle arbejdsgruppe for kronisk sygdom søger en kommunal repræsentant med et stærkt arbejdsmarkedsperspektiv. Arbejdsgruppens kommende opgave er at  udarbejde et forløbsprogram for mennesker med en ryglidelse. Der efterspørges derfor en kommunal repræsentant med faglige kompetencer indenfor de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på beskæftigelsesområdet. Herunder gerne – hvis muligt- praktisk erfaring med at tilføre en solid beskæftigelsesfaglighed i et tværprofessionelt samarbejde, hvor fokus også er på en helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang til borgeren. Arbejdsgruppen refererer til Følgegruppe for forebyggelse. Rygforløbsprogrammet har opstartsmøde i oktober 2019 og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2020.

Se nærmere i kommissoriet

 

Frist for udpegning den 18. september 2019.

Udpegning repræsentant til arbejdsgruppen for kronisk sygdom