Ny stående tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. opgaveoverdragelse og medicinadministration

Udpeget til arbejdsgruppen: 

  • Ulla Dupont, Ledende sundhedsplejerske, Vejle Kommune
  • Gitte Haase Jørgensen, kvalitetskonsulent, Sønderborg Kommune 
  • Anneli Beuschau Jordt, Kvalitets- og udviklingskonsulent, Sønderborg Kommune
  • Lene Annette Norberg, socialoverlæge, Odense Kommune
  • Pernille Byskov, Sygeplejefaglig/Udviklingsansvarlig, Langelands Kommune
  • Marianne Rask Hansen, Sygeplejerske, Faaborg- Midtfyns Kommune

Sekretær:

Birgitte Munk Grunnet, Chefkonsulent, Kolding

_________________________________________________________________________________

Ny stående tværsektoriel arbejdsgruppe vedrørende opgaveoverdragelse og medicinadministration under Følgegruppen for Behandling og Pleje søger to kommunale repræsentanter med stærke kompetencer inden for sygepleje, en kommunal repræsentant med lægefaglige kompetencer samt en kommunal sekretær til arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppens opgaver bliver blandt andet at understøtte Følgegruppens arbejde med evaluering og revision af samarbejdsaftaler, der har et mere klinisk/fagligt fokus ift. opgaveoverdragelse og medicinadministration. Således skal repræsentanter besidde en specialiseret viden inden for medicinadministration og klinisk praksis. Arbejdsgruppens opgaver er nærmere beskrevet i vedhæftede kommissorium.
Kommisorium Stående Tværsektoriel Arbejdsgruppe Vedr. Opgaveoverdragelse Og Medicinadministation (8.4.21) 

 

Ved spørgsmål kan chefkonsulent og Følgegruppesekretær Allan Vittrup kontaktes på tlf. 29 28 07 69 eller på mail avpe@odense.dk.

Oversigt over medlemmer i arbejdsgruppen per 29. november 2021: Medlemmer Opgaveoverdragelse Og Medicinadministration