Udpegning: Ny stående tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. opgaveoverdragelse og medicinadministration

Ny stående tværsektoriel arbejdsgruppe vedrørende opgaveoverdragelse og medicinadministration under Følgegruppen for Behandling og Pleje søger to kommunale repræsentanter med stærke kompetencer inden for sygepleje, en kommunal repræsentant med lægefaglige kompetencer samt en kommunal sekretær til arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppens opgaver bliver blandt andet at understøtte Følgegruppens arbejde med evaluering og revision af samarbejdsaftaler, der har et mere klinisk/fagligt fokus ift. opgaveoverdragelse og medicinadministration. Således skal repræsentanter besidde en specialiseret viden inden for medicinadministration og klinisk praksis. Arbejdsgruppens opgaver er nærmere beskrevet i vedhæftede kommissorium.
Kommisorium Stående Tværsektoriel Arbejdsgruppe Vedr. Opgaveoverdragelse Og Medicinadministation (8.4.21) 

 

Ved spørgsmål kan chefkonsulent og Følgegruppesekretær Allan Vittrup kontaktes på tlf. 29 28 07 69 eller på mail avpe@odense.dk.

Frist for indmelding af repræsentanter via nedenstående formular er den 24. maj 2021. 

Ny stående tværsektoriel arbejdsgruppe vedr. opgaveoverdragelse og medicinadministration