Udpegning: Kommunalt medlem af kompetencegruppen for monitorering under Sundhedsaftalen 2019-2023

Ingen har meldt ind


Der skal udpeges en kommunal repræsentant til den stående, tværgående kompetencegruppe for monitorering.

Kompetencegruppen for monitorering har til formål at understøtte følgegruppernes og Det Administrative Kontaktforums arbejde ved at yde konsulentbistand vedrørende monitorering i forhold til at udmønte Sundhedsaftalens politiske vision og indfri de politiske målsætninger.

Kompetencegruppen for monitorering har konkret til opgave at sikre en formålstjenlig monitorering og evaluering af de indsatser, som vurderes af særlig relevans i forhold til følgegruppernes opgaver. Ved igangsættelse af nye monitoreringsindsatser, skal kompetencegruppen for monitorering – i samarbejde med den relevante følgegruppe – beskrive i hvilket omfang, der skal monitoreres, hvilke data, der skal anvendes, sikre sammenhæng til
eksisterende monitorering og samtidig foretage en vurdering af det forventede ressourcetræk, som en eventuel monitorering og evaluering vil kræve.

Kommissoriet for kompetencegrupperne kan læses her

Medlemmerne af kompetencegruppen for monitorering består i forvejen af repræsentanter fra Odense Kommune, Billund Kommune, Tønder Kommune og Vejle Kommune, og der opfordres af ressourcehensyn derfor til, at det er de øvrige 18 kommuner, der overvejer, hvorvidt de kan melde ind med en repræsentant til gruppen.  

Ved indmeldelsen af en repræsentant er det vigtigt at være opmærksom på, at repræsentanten har kompetencer indenfor mindst et af de følgende kompetenceområder: Viden om monitorering, evaluering, kvalitetsarbejde, sundhedsdata og økonomi.

Indmeldelsen af den kommunale repræsentant skal ske via nedenstående formular. 

Fristen for at indmelde repræsentanter til kompetencegruppen er fredag den 7. august 2020.

Udpegning: kommunal repræsentant til kompetencegruppen for monitorering