Udpegning: Kommunale repræsentanter til regional følgegruppe vedrørende funktionelle lidelser

Udpeget er:

  • Camille Larsson, Svendborg Kommune
  • Lene Løgstrup, Odense Kommune
  • Maja Jæger, Assens Kommune

Region Syddanmark er ved at arbejde mod at etablere et center for patienter med funktionelle lidelser. Til dette er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionens sygehuse. Centret etableres med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger fra juni 2018 samt de anbefalinger en tværregional arbejdsgruppe har udarbejdet.

Klik her for at se Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger fra juni 2018.

Klik her for at se de anbefalinger en tværregional arbejdsgruppe har udarbejdet.

Udover at der er nedsat en arbejdsgruppe, ønsker regionen også at etablere en følgegruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne, almen praksis samt patientforeninger. Formålet med følgegruppen er bl.a. at give inputs til organiseringen af centret, men skal særligt også have fokus på, hvordan centret kan samarbejde med kommunerne, almen praksis mm. med henblik på at indsatsen løftes tværsektorielt. Følgegruppen refererer til arbejdsgruppen, som refererer til regionens koncernledelsesforum. Der er ikke udarbejdet et kommissorium for følgegruppen.

Klik her for at se kommissoriet for arbejdsgruppen.

Regionen efterspørger derfor 2-3 kommunale repræsentanter til arbejdsgruppen. Der skal både findes repræsentant(er) fra ledelsesniveauet samt medarbejder(e), som arbejder med denne patientgruppe i dagligdagen, f.eks. sagsbehandler, fysioterapeuter mm.

Der  vil være tale om maksimalt 3 møder i 2019.

Spørgsmål vedrørende arbejdet i følgegruppen kan rettes til Kirsten Frost fra Afdelingen for sundhedsplanlægning i Region Syddanmark.
Kirstens mail er: kfl@rsyd.dk og telefonnummer: 21 59 98 52.

Nedenstående formular bedes udfyldt senest den 13. december 2018.

Udpegning af kommunale repræsentanter til følgegruppe vedrørende funktionelle lidelser