Udpegning: kommunal repræsentant til styregruppen for Aktiv Patientstøtte

Udpeget den 3. juli 2020: Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør, Annette Lund, fra Kolding kommune.


Da Vejle kommunes tidligere direktør for sundhedsområdet har fået nyt job, er der behov for en ny kommunal repræsentant til Styregruppen for Aktiv Patientstøtte.

Om Aktiv patientstøtte

Aktiv Patientstøtte er et nationalt forsknings- og udviklingsprojekt der har til formål at styrke borgeres egenomsorg og mestring af sygdom for herigennem at øge borgernes livskvalitet og forebygge indlæggelser. Projektet implementeres efter principperne i et koncept udviklet i Sverige og Region Sjælland, som har været pilotregion for projektet i Danmark.

Det overordnede formål med nedsættelse af styregruppe for Aktiv Patientstøtte i Region Syddanmark er at sikre, at Region Syddanmark implementerer og afprøver projektet inden for de rammer og aftaler, det nationale program tilsiger. Styregruppen er dermed ansvarlig for at understøtte fremdrift og leverancer i henhold til det nationale program, herunder at de nødvendige rammer og ressourcer er til rådighed i regionen i henhold til aftalen med programledelsen. Styregruppen træffer beslutninger, der vedrører projektledelsen i Region Syddanmark og leverer desuden, sammen med projektlederen, input til det nationale program i det omfang dette efterspørges, eller hvis styregruppen finder det nødvendigt.

Læs mere om hvad Aktiv Patientstøtte er i denne 1-pager, samt beskrivelsen af gruppens opgaver i kommissoriet for styregruppen som kan læses her.

Styregruppens sammensætning

I gruppen er afsat to pladser til kommunale repræsentanter, og den anden plads er aktuelt besat af Gitte Østergaard, direktør i Odense Kommune.

I gruppen for Aktiv Patientstøtte, er der fokus på et godt samarbejde med kommunerne, og det er derfor vigtigt, at en ny repræsentant vil prioritere området og gå aktivt ind i gruppen. De øvrige medlemmer er sygeplejefaglige direktører for de syddanske sygehuse, en repræsentant for de praktiserende læger, direktør for psykiatrien samt en repræsentant fra Regionshuset.

Den kommunale repræsentant der udpeges skal meget gerne være sundhedsdirektør og som minimum sundhedschef. 

Mødekalender 

Styregruppemøderne ligger alle på OUH, der er 4 om året, og der er i resten af 2020 planlagt møder på følgende datoer:

  • 5. august 2020: 14.00 – 15.45
  • 11. november 2020 14:00-15:45

 

Yderligere info om projekt Aktiv Patientstøtte kan findes her:

Overordnet hjemmeside: https://www.regionh.dk/aktivpatientstoette/Sider/default.aspx

Regional side: https://www.regionsyddanmark.dk/wm505735

Forskningsside https://www.defactum.dk/projekter/showProject?projectId=1372&pageId=343600

 

Ved interesse bedes nedenstående formular udfyldes senest den 25. juni 2020.

Udpegning: kommunal repræsentant til Styregruppen for Aktiv Patientstøtte