UDPEGNING: Kommunal repræsentant til Arbejdsgruppe for samarbejdet om telemedicinsk sårvurdering

Udpeget er:

 • Dorthe Andresen Madsen – Middelfart Kommune
 • Tina Brøchner – Haderslev Kommune

Det Administrative Kontaktforum har den 19. november 2018 godkendt, at en tværsektoriel arbejdsgruppe fremadrettet skal understøtte samarbejdet om telemedicinsk sårvurdering. En arbejdsgrupper der skal bestå af to regionale og to kommunale repræsentanter, der ligeledes indgår i den regionale ERFA-gruppe. Arbejdsgruppen bliver en stående arbejdsgruppe med reference til Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin.

Trine Clausen, sygeplejerske og projektleder i Esbjerg Kommune, er allerede udpeget som den ene af de to medlemmer. Derfor skal der nu findes én kommunal repræsentant blandt de øvrige 21 syddanske kommuner.

Den kommunale repræsentant skal arbejde med telemedicinsk sårvurdering i sin daglige funktion og have erfaring med Plejenet.dk.

 

Arbejdsgruppen får til opgave at understøtte implementeringen og drift i Syddanmark. Dette sker ved:

 • Støtte til oprettelse af grupper og brugere, udpegning af administratorer og evt. superbrugere
 • Et tæt samarbejde med brugergruppen, herunder at understøtte brugergruppen fx ved opgaver i
  relation til test og procedurer
 • At sikre kursusplanlægning i samarbejde med HR i Regionshuset: 5-dages kursus i sårbehandling og
  Pleje.net forår/efterår.
 • Informationsdeling fx i form af nyhedsbreve mm.
 • Introduktion til og uddannelse af nye brugere i Pleje.net herunder opmærksomhed på
  persondataloven og persondataforordningen (GDPR)
 • Planlægge og facilitere møder i den regionale erfagruppe
 • Sikre kommunikation og koordinering til brugergruppens medlemmer, administratorer og
  superbrugere
 • Udviklingsønsker, i forhold til nye anvendelsesmuligheder, bæres ind i Følgegruppen for
  velfærdsteknologi og telemedicin

 

Deadline for indmeldelse af en kommunale repræsentant er mandag den 18. februar 2019.

 

Kommunal repræsentant til arbejdsgruppe for samarbejde om telemedicinsk sårvurdering

 

Der kan læses mere om Arbejdsgruppen for samarbejdet om telemedicinsk sårvurdering i kommissoriet her:

Kommissorium Lokal Forvaltning Telesår