Udpegning: kommunal gadesygeplejerske til udsatterådet i Region Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede den 25. maj 2020 at nedsætte et udsatteråd i Region Syddanmark. 

Formålet med rådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på sundheds- og socialområdet inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed.

Kommissoriet for udsatterådet kan læses her.

Udsatterådet får op til 17 medlemmer bestående af:

  • Fem regionsrådsmedlemmer
  • Ni medlemmer, som repræsenterer frivillige organisationer samt kommunale og regionale aktører, der arbejder med borgere i udsatte positioner
  • Tre fagpersoner fra Region Syddanmark

 

Regionsrådet har besluttet at invitere en kommunal gadesygeplejerske med i udsatterådet. Kommunerne bedes derfor ved interesse, indmelde en repræsentant til denne post via nedenstående formular.

Kravet til den indmeldte er, at denne er fungerende gadesygeplejerske og har et godt kendskab til socialt udsatte borgeres særlige behov på sundheds- og socialområdet.

 

Fristen for at indmelde repræsentanter til posten som kommunal gadesygeplejerske til udsatterådet er mandag den 20. juli 2020.

 

Udpegning: kommunal gadesygeplejerske til udsatterådet i Region Syddanmark