Udpegning: Jurist til arbejdsgruppe for videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet

Hanne Kirsten Jensen fra Odense Kommune er udpeget.

_______________________________________________________________________

Videreudvikling af SAM:BO  er ét prioriteret område i Sundhedsaftalen 2015-2018, som videreføres i Sundhedsaftalen 2019-2023.

Der efterspørges nu en kommunal jurist der kan indgå i en arbejdsgruppe, som skal afdække, hvilke målgrupper og dermed hvilke nye forløb, der er mest potentiale i at arbejde videre med indenfor arbejdsmarkedsområdet.   

Arbejdsgruppens hovedopgave er at udarbejde et kvalificeret kommissorium og en tidsplan for videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet, herunder sammensætningen af den arbejdsgruppe, der skal forestå selve videreudviklingen.

Se nærmere i kommissorium for arbejdsgruppen. 

Implementering af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet kræver et særligt samarbejde, som der ikke tidligere har været mange erfaringer med. Det er derfor vigtigt, at der udvælges en arbejdsgruppe med en bred repræsentation, og at der også er en kommunal jurist, gerne med erfaring fra arbejdsmarkedsområdet, som har et særligt ansvar for at sikre overholdelse af gældende lovgivning på området.

Arbejdsgruppen består af følgende kommunale repræsentanter, som er udpeget:

  • Kommunal formand
  • Kommunal sekretær
  • 1 kommunal repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet
  • 1 kommunal forløbskoordinator
  • 2 kommunale repræsentanter fra øvrige relevante områder
  • 1 kommunal repræsentant som er IT-kyndig i relation arbejdsmarkedsområdet

Mangler:

  • 1 kommunal jurist med erfaring fra arbejdsmarkedsområdet

Det forventes, at der vil være møder i arbejdsgruppen den 2.september, 7. oktober, 11. november og 9. december. Alle datoer afvikles møderne ml. kl. 09.00 – 12.00 på add: Kokholm 3 i Kolding.

Nedenstående formular bedes udfyldt senest den 20. august 2019

Udpegning jurist til SAM:BO-arbejdsgruppe