Udpegning af to kommunale repræsentanter til projekt ‘Røgfrie Ungdomsuddannelser’

Odense Kommune og Varde Kommune har fået en plads, ved følgende:

Margit Vest Thomsen
Varde Kommune
Chef for Sundhed og Rehabilitering

Anders Linde Seekjær
Odense Kommune
Sundhedsstrategisk Chefkonsulent


Region Syddanmark ønsker over de næste 3 år at nedsætte andelen af unge rygere, så der i den næste sundhedsprofil (udføres i 2021, offentliggøres i 2022) er under 10 % af de unge 16-24-årige, der ryger dagligt.

Regionen har derfor blandt andet tilsluttet sig partnerskabet om Røgfri Fremtid. Som den primære aktivitet ønsker Region Syddanmark i tæt samarbejde med kommuner og ungdomsuddannelser at arbejde for mere røgfrihed på ungdomsuddannelserne i regionen.

Derfor efterspørges der nu syddanske kommuner til at deltage i projektet, nærmere bestemt til at indgå i en Styregruppe. Der efterspørges to kommunale repræsentanter på chef- eller lederniveau. Gerne fra forebyggelsesområdet.

 

Styregruppens opgaver

Styregruppens opgaver er:

  1. at sparre med projektlederen omkring indsatser og udvikling i projektet
  2. sammen med projektlederen at sikre fremdrift i samarbejdet og indsatserne og understøtte samarbejdet med de sektorer, de hver især repræsenterer
  3. at medvirke til kommunikation og synlighed omkring projektet og indsatserne
  4. at drøfte behov for ændringer i projektbeskrivelsen, tidsplanen samt risikoanalysen
  5. medvirke til implementering af certificeringsmodellen, herunder vurdere skolernes indplacering
  6. forestå – i samarbejde med projektlederen – evaluering af indsatsen

 

Praktisk information

Projektperioden løber fra den 1. august 2018 til den 31. juli 2021. Der arbejdes for, at Styregruppen mødes første gang i oktober 2018. Det forventes, at Styregruppen skal mødes to gange om året i projektperioden. Økonomien er alene Region Syddanmarks ansvar.

Deadline for indmeldelse af repræsentanter til projektet er fredag den 31. august 2018.

Kommunale repræsentanter til 'Røgfrie ungdomsuddannelser'

 

Uddybende materiale om projektet

Oplæg Til Partnerskab Om Røgfrie Ungdomsuddannelser Godkendt På Regionsrådet 25. Juni 2018

Kommissorium For Styregruppe Vedr. Røgfrie Ungdomsuddannelser