Udpegning af repræsentanter til videreudvikling af arbejdsmarkedsområdet

Udpeget er: 

 • Jesper Nissen, Fredericia Kommune 
 • Helle Buch, Svendborg Kommune
 • Pia Voss Nielsen, Vejle Kommune
 • Anne Fuglsang, Odense Kommune
 • Jannie Oechsler Bailey, Sønderborg Kommune

Udpegning til arbejdsgruppe for videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet

Det Administrative Kontaktforum har prioriteret Videreudvikling af SAM:BO som ét af fem indsatsområder i forbindelse med implementeringen af Sundhedsaftalen 2015-2018. Der efterspørges i denne sammenhæng i første omgang repræsentanter til en arbejdsgruppe, som skal afdække, hvilke målgrupper og dermed hvilke nye forløb, der er mest potentiale i at arbejde videre med indenfor arbejdsmarkedsområdet.   

Arbejdsgruppens hovedopgave er at udarbejde et kvalificeret kommissorium og en tidsplan for videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet, herunder sammensætningen af den arbejdsgruppe, der skal forestå selve videreudviklingen.

Se nærmere i kommissorium for arbejdsgruppen.

Implementering af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet kræver et særligt samarbejde, som der ikke tidligere har været mange erfaringer med. Det er derfor vigtigt, at der udvælges en arbejdsgruppe med en bred repræsentation, og at der indmeldes en ledelsesrepræsentant fra arbejdsmarkedsområdet, som har et særligt ansvar for at sikre sparring med den kommunale formand i arbejdsgruppen.

Følgende kommunale repræsentanter er allerede udpeget til arbejdsgruppen:

 • Kommunal formand: Mette Petersen Christensen, afdelingsleder Handicap og Psykiatri, Sønderborg Kommune
 • Kommunal sekretær: Dorthe Brænder Lilliendal, specialkonsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Mette Graversen, Vejen Kommune, som kommunal repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet
 • Helle Hockerup, Aabenraa Kommune, som kommunal repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet

 

Der skal herudover udpeges følgende kommunale repræsentanter:

 • 1 kommunal repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet (særlig sparringsrolle i forhold til den kommunale formand), gerne en arbejdsmarkedschef
 • 1 kommunal forløbskoordinator (fx socialrådgiver)
 • 2-3 kommunale repræsentanter fra øvrige relevante områder – fx Myndighed, Handicap og Psykiatri m.fl. gerne med erfaring fra de tidligere udviklede SAM:BO-forløb
 • 1 kommunal repræsentant som er IT-kyndig i relation arbejdsmarkedsområdet og gerne SAM:BO-kyndig
 • 1 kommunal jurist med erfaring fra arbejdsmarkedsområdet

Da der efterspørges 6-7 repræsentanter med meget forskellige baggrunde, opfordres der til, at der sendes mange forslag til repræsentanter ind, så det er muligt at udpege en så bred gruppe som muligt.

Det forventes, at der vil være møder i arbejdsgruppen den 8. februar kl. 8.30-13.30 og den 27. februar kl. 8.30-13.30, og at der vil blive afholdt workshop den 19. marts. 

Nedenstående formular bedes udfyldt senest den 9. januar 2018.

Arbejdsgruppe til videreudvikling af SAM:BO for arbejdsmarkedsområdet