Udpegning af kommunale repræsentanter til netværk om Very Brief Advice

Opdatering den 1. November: Uffe Nymark Breum, afdelingsleder for sundhedsfremme og forebyggelse i Vejle Kommune og Margrethe Pedersen, sundhedskonsulent i Billund Kommune er udpeget til at indgå i netværket om Very Brief Advice. 


Forebyggelseslaboratoriet og Sundhedsstyrelsen, inviterer til opstart af et netværk, som handler om erfaringer med udbredelse, samarbejde og evaluering af metoden Very Brief Advice (VBA) på tværs af hospitaler og kommuner. Erfaringer fra ind- og udland peger på, at VBA kan være en effektiv måde at rekruttere og henvise til rygestop på.

Der skal udpeges én til to kommuner fra Region Syddanmark, der skal deltage i netværket om Very Brief Advice.

Om VBA:

Formålet med at starte et netværk om VBA er, at deltagerne kan udveksle erfaringer om implementering af VBA samt om henvisningssamarbejdet mellem region og kommuner. Samtidig er det formålet at arbejde med evaluering, med henblik på at styrke viden om anvendelse af VBA i en dansk kontekst. 

Læs mere om baggrunden, deltagerkredsen samt form og indhold her

Interesserede kommunale repræsentanter bedes udfylde nedenstående formular senest den 28. oktober 2019.

udpegning af kommunerepræsentanter til netværk om Very Brief Advice