Udpegning af kommunale medlemmer til arbejdet med Region Syddanmarks frivilligstrategi

De kommunale medlemmer som er udpeget til arbejdet med Region Syddanmarks frivillighedsstrategi er:


Region Syddanmark skal revidere deres ‘Frivillighedsstrategi’, fordi de blandt andet gerne vil have større fokus på frivillighed i sektorovergange. De syddanske kommuner inviteres derfor med i en arbejdsgruppe, der skal revidere strategien.

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af repræsentanter fra regionens relevante områder samt andre relevante parter, herunder repræsentanter fra kommunerne og frivillighedsorganisationerne. Arbejdsgruppen vil blive sekretariatsbetjent af Regionen. 

 

Arne Nikolajsen, direktør i Esbjerg Kommune, er udpeget som én af de kommunale deltagere.

Derudover efterspørger Regionen to-tre kommunale ledelsesrepræsentanter.

 

Det forventes, at der afholdes tre møder i 2018 samt en workshop, og at arbejdet er færdig medio 2019.

 

Der er deadline for indmeldelse af repræsentanter onsdag d. 4. april 2018.

 

I kan læse mere om arbejdet i kommissoriet, der følger her:

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende revision af frivillighedsstrategien

 

Udpegning af kommunale medlemmer til arbejdet med en frivilligstrategi i Region Syddanmark