Udpegning: 2 kommunale ledere på sundhedsområdet, til hold 4 i Det Nationale Ledelsesprogram

Opdatering den 28. november 2019:

Udpeget er: Irene Ravn Rossavik, Sundhedschef i Esbjerg Kommune og Mette Søndergaard Robl, Forløbschef i Odense Kommune.  


Der skal udpeges et nyt hold til Det Nationale Ledelsesprogram. Ledelsesprogrammet er en del af Det Nationale Kvalitetsprogram og skal være med til at understøtte arbejdet med kvalitetsforbedringer i sundhedsvæsenet.

De udpegede skal være ledere af ledere (ledere med et drifts- og økonomiansvar), og det vil være giveligt, at lederen har et organisatorisk kendskab og har mulighed for at udføre datadrevet ledelse af en vis volumen. Dette er for at sikre, at deltagerne kan gennemføre et kvalitetsforbedringsprojekt undervejs og sikre, at den viden, som lederne får med sig på bedste vis efterfølgende, kan blive udbredt til andre dele af kommunen.

I forbindelse med udpegningen skal man være opmærksom på, at der også skal peges på en sponsor til deltageren – typisk lederens overordnede. Se beskrivelse af sponsorrollen her.

Ledelsesprogrammet udspringer af regionernes økonomiaftale, og regionerne dækker dermed deltagergebyr for såvel regionale som kommunale deltagere. Den enkelte kommune skal give lederen fri samt yde transport.

Ledelsesprogrammet (hold 4) forløber fra februar til december 2020. Der er tale om et hold på 40 deltagere, hvor kommunerne har de otte pladser, heraf to pladser til KKR Syddanmark

Tidsplan for Hold 4

  • Kick-off: 19 februar
  • Modul 1: 10-12 marts
  • Geografisk sparringsgruppe #1: 30. marts-1. April
  • Modul 2: 27-29 april
  • Modul 3: 27-29. maj (Skotland).
  • Geografisk sparringsgruppe #2: 25-27 august
  • Modul 4: 21-22 september
  • Geografisk sparringsgruppe #3: 19-21 oktober
  • Modul 5: 23-25 november

 

Der tilmeldes kandidater via formularen nederst på siden. Såfremt I ikke ønsker at indmelde en kandidat, bedes I ligeledes meddele det til sekretariatet via formularen.

Såfremt der er flere end to kommuner, der ønsker at deltage på hold 4, udvælger KKR Sekretariatet blandt de indmeldte kandidater i samråd med Sekretariatet eller evt. Formandskabet for SSF.

I programmet lægges der særligt vægt på at styrke ledernes evne til proaktivt at forbedre, iværksætte og følge op på effektivitets- og kvalitetsforbedrende tiltag både i egen enhed og i samlede borger- og patientforløb, der løber ud over egen organisatoriske ramme.

Programmet skal derudover understøtte sammenhængende i de patientforløb, der går på tværs af kommunalt og regionalt regi og derigennem medvirke til at realisere de nationale kvalitetsmål.

Programmet for hold 3 kan læses her.

Deadline for indmeldelse af kandidater er den 25. november 2019.

Udpegning: 2 ledere på sundhedsområdet blandt kommunerne i Region Syddanmark, til hold 4 i Det Nationale Ledelsesprogram