Tilbud om fri adgang til Genoptræn|dk i et år

Genoptræn|dk er en virtuel løsning, som kan give borgere og personale mulighed for fortsat at træne, selvom man ikke fysisk kan mødes, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt pga. Coronavirus.

Jf. det seneste referat fra mødet i tværsektoriel task force, tilbyder Region Syddanmark, Odense kommune og Sønderborg kommune nu alle de syddanske kommuner gratis adgang til Genoptræn|dk i et år.

Der vil snarest blive udformet en specifik beskrivelse af aftalen med nærmere beskrivelse af, hvordan man forholder sig, når dette år er udløbet. Den endelige samarbejdsmodel for et evt. fortsat samarbejde vil blive udarbejdet i dialog med alle de involverede kommuner med udgangspunkt i en model med fælles ejerskab samt fællesskab om drift og udvikling af løsningen.  

Ved spørgsmål til løsningen bedes I kontakte IT-projektleder Anna-Britt Krog, SDSI – tlf. 3043 3172 – mail: Anna-britt.krog@rsyd.dk.

I kan læse mere om Genoptræn|dk, og hvilke muligheder dette giver, her.

På nuværende tidspunkt har vi behov for, at de kommuner som er interesseret i at tilslutte sig løsningen udfylder nedenstående formular så hurtigt som muligt. Derefter vil de interesserede blive kontaktet med nærmere info om, hvordan I bliver tilknyttet Genoptræn|dk.

For de kommuner, der allerede er har indgået en samarbejdsaftale, gælder tilbuddet om gratis adgang i et år også.

 

Tilbud om fri adgang til Genoptræn.dk