Tilbagemelding på fælles funktionsbeskrivelse for kommunale praksiskonsulenter

I foråret 2021 vedtog Sundhedsstrategisk Forum den fælles funktionsbeskrivelse for kommunale praksiskonsulenter. Den kan læses her: Fælles Funktionsbeskrivelse For Kommunale Praksiskonsulenter

I Fælleskommunalt Sundhedssekretariat er vi interesserede i at få en tilbagemelding på, om den fælles funktionsbeskrivelse skaber værdi i samarbejdet mellem den/de kommunal(e) praksiskonsulent(er) og kommunen.

Baggrunden for at lave en fælles funktionsbeskrivelse var, at der var nogle praksiskonsulenter og kommuner for hvem, det var uklart, hvad praksiskonsulentens opgave er. Sundhedsstrategisk Forum vedtog derfor en fælles funktionsbeskrivelse, der har til formål at tydeliggøre, hvad formålet med ordningen er, hvad referenceforholdet mellem den kommunale praksiskonsulent og kommunen er, hvilke opgaver og ansvarsområder praksiskonsulenter har samt hvilke faglige og personlige kompetencer praksiskonsulenten bør besidde.

Den fælles funktionsbeskrivelse er en overordnet ramme, som bør gælde for alle kommunale praksiskonsulenter, mens de mere specifikke ansættelsesforhold håndteres ude i den enkelte kommune.

Nedenstående formular udfyldes gerne med henblik på evaluering af den fælles funktionsbeskrivelse:

Evaluering af fælles funktionsbeskrivelse for kommunale praksiskonsulenter

Bekræft samtykke